Politiet har beslaglagt LSD, kokain og ecstasy i ungdomsmiljøet på Karmøy – Hnytt

Siste:

Politioverbetjent Kim Skogland Pedersen Arkivfoto
Politioverbetjent Kim Skogland Pedersen Arkivfoto

Politiet har beslaglagt LSD, kokain og ecstasy i ungdomsmiljøet på Karmøy

Totalt er det registrert 184 politisaker fordelt på 92 personer.

KARMØY: –  Dette er miljø og forhold politiet har prioritert over en lengre periode, forklarer leder for forebyggende avsnitt ved Karmøy lensmannskontor, Kim Skogland Pedersen, i en pressemelding

De siste tre månedene har politiet hatt en mengde saker som involverer ungdom bosatt i Karmøy kommune under 20 år. Totalt er det registrert 184 saker fordelt på 92 personer. Halvparten av sakene er relatert til narkotika. Bakgrunnen for avdekkingen er tett oppfølging av enkelte ungdomsmiljø og godt samarbeid med skoler og andre aktører.

– I de nevnte narkotikasakene har politiet gjort en rekke beslag. Dette omfatter større mengder ecstacy, større mengder kokain, amfetamin, LSD, hasj og et mindre antall tabletter. Politiet har også avdekket forbindelser som går på salg og kjøp fra andre steder i landet, skriver politiet i pressemeldingen.

Politiet vil også i fremtiden opprettholde fokuset på avdekking og forebygging av narkotikabruk blant unge på Karmøy

– Vi må jobbe med å forhindre nye tilfeller og samarbeide tett med de involverte i disse sakene. Motivasjon hos hver enkelt til å forebygge kriminalitet er noe politiet jobber med i samarbeid med kommunen, skoler, barnevern, konfliktråd og andre. I tillegg håper vi at hver enkelt forelder engasjerer seg og bryr seg hjemme, understreker Skogland Pedersen.

Det er en bekymring rundt økende kriminalitet blant unge, da en del av sakene omfatter til dels veldig unge personer og type tyngre narkotiske stoffer. Kim Skogland Pedersen understreker samtidig at de fleste ungdommene ikke er involvert i kriminalitet.

– Tall fra Ung Data og andre undersøkelser viser at det går bra med 95 prosent av ungdommene. Det er likevel viktig å ta på alvor den utviklingen vi har sett og gjøre tiltak for å unngå at flere blir involvert i slike, eller andre saker, sier Skogland.