Nå skal kaien utvides for 370 millioner kroner – Hnytt

Siste:

Slik vil kaianlegget sendt etter utvidelsen.
Slik vil kaianlegget sendt etter utvidelsen.

Nå skal kaien utvides for 370 millioner kroner

STORD: Kværner planlegger å investere 370 millioner kroner i et nytt kaianlegg ved selskapets anlegg på Stord.

– Målet med denne oppgraderingen vil være å gjøre verftet mer fleksibelt. Vi investerer nå for å styrke konkurransekraften vår, og denne utvidelsen skal posisjonere Kværner for leveranser av nye løsninger til både olje- og gassprosjekter og andre offshore markeder, sier konsernsjef Jan Arve Haugan i en pressemelding.

Investeringen må først godkjennes av Kværner-styret, noe som i følge pressemeldingen skjer innen kort tid.

Bakgrunnen for investeringsplanen er et olje- og gassmarked i endring. Det forventes flere prosjekter på dypt vann som betyr en økende etterspørsel etter flytende installasjoner.

Utvidelsen vil øke kai-kapasiteten ved verftet med 266 meter, og gi 17 000 kvadratmeter nytt produksjonsareal ved anlegget. Vanndybden ved den nye kaien blir 16 meter, noe som vil muliggjøre kai-ligge for de fleste typer flytende offshoreinstallasjoner. I tillegg forlenges kranbanen med rundt 100 meter, som vil medføre at installasjoner som ligger ved den nye «Vestkaien» vil få økt krandekning av den store 1 050 tonns traverskranen «Storen».

– Det er avgjørende med et fleksibelt anlegg, som har god kapasitet og som understøtter feilfri prosjektgjennomføring og levering på avtalt tid. Et utvidet kaianlegg gir større muligheter for både kranløft og utrustningsarbeid. Det vil styrke vår produktivitet for sammenstilling og ferdiggjøring, ikke bare for prosjekter av samme type som Johan Castberg, men også for fremtidige prosjekter der integrasjon eller oppgradering av flytende plattformer kan utføres mer effektivt når utvidelsen er gjort», sier Haugan.

Hovedprosjekteringen av kai-utvidelsen er i gang, og detaljprosjektering vil starte umiddelbart etter styrets godkjennelse. Oppstart av det fyiske arbeidet er planlagt i mars, med planlagt ferdigstillelse i løpet av første halvdel av 2020.

Det første prosjektet som vil benytte kaien er det flytende produksjonsskipet (FPSO) til Johan Castberg-feltet, som Kværner skal bygge plattformdekket til. Skrog og boligmodul bygges i Singapore, men de skal deretter til Kværners verft på Stord for integrasjon og ferdigstillelse.

– Kværner har siden børsnotering i 2011 allerede investert rundt en milliard kroner i selskapets to anlegg på Stord og i Verdal. Med denne investeringen blir totalsummen mer enn 1,3 milliarder kroner, hvor nærmere 75 prosent av dette er offensive investeringer for å forbedre egen produktivitet og styrke vår konkurransekraft», sier Haugan.