Brukte 79 millioner mindre enn planlagt - gikk 133 millioner i pluss – Hnytt

Siste:

Rådmann Sigurd Eikje.
Rådmann Sigurd Eikje.

Brukte 79 millioner mindre enn planlagt – gikk 133 millioner i pluss

Sterke tall da Karmøyregnskapet ble presentert tirsdag formiddag.

KOPERVIK: Karmøy kommune fikk et netto driftsresultat på 133 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer nær 4,5 prosent. I budsjettet var det lagt opp til et resultat på 1,6 prosent.

Resultatet for 2017 er langt bedre enn budsjettert, forteller Sigurd Eikje som tirsdag la frem sine aller siste regnskapstall som rådmann i Karmøy.

– Dette skyldes i hovedsak at kommunen i 2017 har hatt et regnskapsmessig mindreforbruk, sa Eikje under fremleggelsen på rådhuset.

Lavere forbruk

Regnskapet viser at kommunen brukte 79 millioner kroner mindre enn budsjettert i blant annet skole- og barnehagesektoren. Bare i barnehagesektoren var utgiftene 14 millioner kroner lavere enn budsjettert i fjor.

– I løpet av 2017 har etterspørselen etter barnehageplasser gått ned i forhold til det budsjettet tok høyde for. Dette har gitt lavere kostnader til barnehageplasser, både gjennom at det er gitt tilskudd til færre plasser i private barnehager, men også det er holdt ledig kapasitet i kommunale barnehager, sier Eikje.

Suksess på børsen

Det er ikke bare nedgang i utgiftene som bidrar til de solide regnskapstallene. Nok et år har kommunen sikret seg gode inntekter fra investeringer på børsen. I 2017 tilsvarte dette 15 millioner kroner mer enn budsjettert. Samlet gikk finansinntektene 24 millioner koner i pluss, noe som også skyldes et sterkt resultat i i Haugaland kraft. Utbytte- og renteinntektene ble rundt 3 millioner kroner mer enn budsjettert.

Advarer

Selv om fjorårsresultatet ble det nest høyeste gjennom historien for Karmøy kommune er det ikke bare smilerynker å spore hos den avtroppende rådmannen. Utviklingen i den lokale skatteinngangen i Karmøy var svakere enn nasjonale tall for tredje år på rad. Eikje opplyser at skatteinntektene siden 2014 har falt fra 90,4 prosent til 83,3 prosent av landsgjennomsnittet per innbygger.

– Denne utviklingen bidrar til å ytterligere befeste Karmøys status som lavinntektskommune, sier rådmannen som har sendt ut varsel om at krevende tider er i vente.

Nylig la han frem saken «Valg for fremtida – samfunnsplanlegging og økonomisk bærekraft» hvor det blir pekt på dagens driftsutgifter i Karmøy kommune sett i lys av de kommende demografiutfordringene. I følge rådmannen tyder alt på at dagens driftspraksis ikke er økonomisk bærekraftig i årene fremover.

– Kommunen må derfor fortsette arbeidet med god økonomisk styring og gjøre riktige prioriteringer fremover, fastslår Eikje.

Behandles i kommunestyret

Regnskapet skal innen 15. februar sendes inn. Deretter skal regnskapet oversendes revisjon, og behandles i kommunestyret i juni 2018.