Over halvparten av engelsklærerne i Haugesund oppfyller ikke kravene – Hnytt

Siste:

Over halvparten av engelsklærerne i Haugesund oppfyller ikke kravene

En oversikt fra Utdanningsdirektoratet viser at de fleste kommunene sliter med å trekke til seg lærere som har rett kompetanse til rett fag.

UNDERVISNING: Tallene viser at hver tredje mattelærer og annenhver engelsklærer i Rogaland mangler tilstrekkelig fordypning. I Haugesund er det hele 58 prosent av de 105 engelsklærerne i kommunen som ikke oppfyller kravene som kreves for å lære bort engelsk i skolen. Og tallene er nedslående også i resten av de lokale kommune inne engelsk. På Karmøy er det i følge tabellen 102 lærere som underviser i engelsk. 48 prosent av disse oppfyller ikke kravene i barne- og ungdomsskolen.

– Lærere med solid faglig kompetanse er avgjørende for å få en skole hvor elevene lærer mer. Vi har mange dyktige lærere, men mange mangler fordypning i faget de underviser i. Nå håper jeg de søker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i pressemeldingen

1119 mattelærere mangler fordypning

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

Mange lærere i Rogaland trenger videreutdanning innen 2025. I dag mangler 1119 mattelærere, 1082 engelsklærere og 783 norsklærere tilstrekkelig fordypning ifølge tallene fra Utdanningsdirektoratet.

I følge tabellen fra Utdanningsdirektoratet er kunnskapen mangelfull i flere fag. I matte mangler 45 prosent av mattelærerne i Haugesund tilstrekkelig fordypning. I Karmøy er det 37 prosent av mattelærerne som mangler den rette kompetansen til å underviser i matte.

Klar forventning

Også innen faget norsk er kunnskapen mangelfull blant lærerne på Haugalandet, om enn vesentlig bedre enn i engelsk og matte. I Haugesund mangler 26 prosent av de som underviser i norsk den riktige kompetansen. I Karmøy er tallet noe bedre. Der er det 22 prosent av norsklærerne som ikke oppfyller kompetansekravene.

– Jeg forventer at alle kommuner har kartlagt behovet for videreutdanning i sine skoler, og at de har utarbeidet langsiktige planer for hvordan kompetansekravene skal oppfylles. Lokalpolitikerne må prioritere videreutdanning i 2018 og fremover, sier Sanner.

Se tabellen fra Utdanningsdirektoratet under: