I dag jubler de litt ekstra på Kværner Stord – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto
Knut Netland

I dag jubler de litt ekstra på Kværner Stord

Verftet og hjørnesteinsbedriften vant Statoilkontrakt verdt 3,8 milliarder kroner.

OLJEINDUSTRI: Kværner har signert en kontrakt med Statoil for leveransen av modulene til plattformdekket til produksjonsskipet for Johan Castberg feltet. I tillegg skal verftet stå for sammenkopling og integrasjon av dekksmodulene med skroget. Verdien av kontrakten er omtrent 3,8 milliarder kroner.

– Vi er tilfredse med at vi er valgt som leverandør til ett av de viktigste prosjektene i det globale olje- og gassmarkedet. I tillegg er det en strategisk fordel for Kværner at vi videreutvikler vår ekspertise på flytende produksjonsskip, ettersom flere kommende feltutviklingsprosjekter trolig vil benytte lignende konsepter, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan i en pressemelding.

Arbeid til flere tusen

Det er Kværners anlegg på Stord som skal stå for fabrikasjonen av modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, mens Kværners spesialiserte anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for håndtering av sjøvann og hovedpakken for rør.

Skroget, inkludert boligkvarteret som fabrikkeres for Statoil av Sembcorp i Singapore, leveres til Kværners verft på Stord høsten 2020. Installasjonen av alle modulene og integrasjonen starter umiddelbart etter at skroget ankommer. Produksjonsskipet blir testet og ferdigstilt på Stord før den slepes ut til feltet i første kvartal 2022.

Kontrakten vil gi omfattende positive ringvirkninger for et bredt spekter av Kværners underleverandører innen norsk industri og vil involvere omtrent 2 000 Kværner-ansatte og personell hos underleverandører.

– Dette prosjektet viser at forbedringene vi har gjennomført i forbindelse med kostnader og produktivitet i løpet av de senere årene har styrket vår konkurranseevne i forhold til andre leverandører. Industriens betydelige forbedringstiltak er også grunnleggende i å gjøre Johan Castberg og andre prospekter attraktive og lønnsomme å utvikle. Denne kontrakten gir et grunnlag for Kværner til å fortsette å investere i både våre anlegg og i vår organisasjon for å kunne forbedre vår konkurransekraft ytterligere, sier Haugan.

Den innledende prosjektplanleggingen starter umiddelbart og fabrikasjonen begynner allerede i fjerde kvartal 2018. Inkludert ringvirkninger for underleverandører, tjenesteleverandører og lignende forventes kontrakten å generere arbeid for omtrent 4 800 personer.

Kværner planlegger også en investering på omtrent 370 millioner kroner i forbindelse med en oppgradering av verftet på Stord.