Frikjent for uaktsomt bildrap i tingretten - dømt i lagmannsretten – Hnytt

Siste:

 Arkivfoto: Scanpix
Arkivfoto: Scanpix

Frikjent for uaktsomt bildrap i tingretten – dømt i lagmannsretten

Den 20 år gamle mannen som i august i fjor ble frikjent for uaktsomt bildrap på 47 år gamle Atle Eide fra Kvinnherad er nå dømt i lagmannsretten.

KVINNHERAD: Saken ble behandlet av Gulating lagmannsrett etter at dommen fra Sunnhordland tingrett ble anket av påtalemyndigheten. I rettsbehandlingen la aktor ned påstand om 120 dagers fengsel, hvorav 90 dagers betinget straff. I tillegg ble det lagt ned påstand om tap av førerretten i tre år.

Ulykken skjedde da Eide kom kjørende på moped på Fylkesvei 544 på Halsnøy. Da 20-åringen skulle kjøre forbi Eide med en bil traff han mopeden. Eide skal ha omkommet momentant av skaden.

Da saken ble behandlet i tingretten mente retten at 20 år gamle mannen som bor i Haugesund opptrådte kritikkverdig da han kjørte i 80 km/t, 20 km/t over gjeldende fartsgrense på ulykkestidspunktet. Det var likevel ikke nok til at han ble dømt i tingretten. Lagmannsretten på sin side la i sin behandling sterk vekt på hastigheten.

Fersk sjåfør

Flertallet tok, som i tingretten, utgangspunkt i at 20-åringen kjørte i en hastighet på mellom 80 og 85 km/t forut for ulykken. Retten mener fartsoverskridelsen var markant for høy og klanderverdig. 20- åringen hadde kun hatt førerkort i fire måneder da ulykke skjedde, noe retten også påpekte.

Flertallet mente trafikkbildet og begrenset kjøreerfaring tilsa at han burde vise ekstra aktsomhet og at tiltalte burde ha senket farten og skaffet seg tilstrekkelig overblikk over trafikkbildet, fremfor å foreta en forbikjøring i altfor høy hastighet.

Grov uaktsomhet

Etter flertallets syn må tiltaltes forbikjøring karakteriseres som svært klanderverdig og flertallet finner at tiltalte er sterkt å bebreide. Uaktsomheten karakteriseres av retten som grov.

Lagmannsrettens mindretall finner imidlertid ikke grunnlag for å karakterisere forbikjøringen som grovt uaktsom.

20- åringen fikk i lagmannsretten en dom på 120 dager, der 90 dager gjøres betinget. Han må også klare seg uten førerkort i tre år. I tillegg ble han dømt til å betale 125.000 kroner i ertatning til de pårørende, totalt 625.000 kroner.