Betydelig snøskredfare i fjellet – Hnytt

Siste:

illuatrasjonsfoto: Flickr Creative Commons/Alaska DOT&PF
illuatrasjonsfoto: Flickr Creative Commons/Alaska DOT&PF

Betydelig snøskredfare i fjellet

Flere steder på Vestlandet er det betydelig snøskredfare.

Fjellet på Vestlandet fylles i disse dager opp med folk på vinterferie. Flere steder bør man være svært varsomme på grunn av faren for snøskred. I følge varslingstjenesten varsom.no er snøskredfaren stor både i Rogaland og i Hardanger-området. Faregraden er satt til nivå tre.

I varselet stå det blant annet at man bør unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø til den har fått stabilisert seg. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk.

I helga gikk flere ras i fjellet i Rogaland. I Sauda gikk et skredet på cirka 150 meter i bredde og like vest for skisenteret.

Det var en stund uvisst om noen var tatt av raset, og ble dermed satt i gang en leteaksjon. Det ble imidlertid raskt avklart at ingen personer var tatt av skredet. Søndag ble en kvinne og to barn tatt av et skred i Sirdalen.