– Vi ser at skoletrøtte elever blomstrer – Hnytt

Siste:

Elever er i gang med å bygge huset som skal fungere som et øvingshus for skolens elever i rørleggerfaget, ventilasjon, blikk samt elektro-installasjon. 

– Vi ser at skoletrøtte elever blomstrer

Åkrehamn videregående skole jobber tett med næringslivet på Haugalandet. Nå er de i gang med å etablere Norges beste VVS-senter slik at elevene skal være forberedt på det som møter dem ute i arbeidslivet.

ÅKREHAMN: I disse dager holder VG2-elevene ved byggteknikk-linjen på å bygge en fremtidig prøvestasjon for KEM-fagene (klima-, energi- og miljøteknikk). I huset som er på 70 kvadratmeter, skal det i fremtiden avlegges fag- og svenneprøver.

– Her får elevene jobbe med mange virkelighetsnære læringsoppdrag. Dette er noe vi hele tiden prøver å ha fokus på. Vi vil at elevene skal få jobbe med det som kommer til å møte dem ute i arbeidslivet, forteller Steinar Andre Olsen, avdelingsleder for byggfag.

Både elever og lærere har vært med på hele prosessen fra starten av. Olsen forteller at bransjen selv har hatt et stort ønske om å realisere et øvingsbygg.

– Bransjen har stått veldig på for å få dette til. De ønsker at vi skal få et godt miljø på Åkra, spesielt for rørleggere. Vi har et tett samarbeid med bransjen, og de ønsket at vi skulle få til et slikt bygg for å øke kompetansen her på Åkra. Når vi da har både kompetanse og arealer til det, så tenkte vi at vi måtte bygge et skikkelig VVS-senter. Når dette er ferdig, vil jeg tro dette blir et av Norges beste VVS-sentre med tanke på utdanning. 

– Hvor viktig er dette?

– Det er kjempeviktig både når det kommer til rekruttering, og det at vi hele tiden etterstreber at opplæringen skal ligne på det som kommer til å møte elevene ute. Når vi går på en praktisk linje, så kan vi ikke sitte inne i et klasserom. Vi må ut og bygge, sier Olsen og fortsetter:

– Vi ser at elever som kanskje var litt skoletrøtte, blomstrer. Når de får komme til oss og får jobbe praktisk med hendene sine, så er dette en stor motivasjon.

Dette er elevene som er involvert i arbeidet med å etablere VVS-senteret ved Åkrehamn videregående skole.

Høyere kompetanse enn før

Ved siden av huset har de en prøvestasjon for rørleggerfaget som skal være i tilknytning til huset. I det utvendige anlegget kan elevene øve seg på ting som for eksempel å legge avløp. Inne i huset vil også 1/4 av huset bli øremerket til en prøvestasjon for rørleggerfaget.

– Her kan de jobbe inne med både varmeanlegg og sanitæranlegg. Elevene får en øvingsarena som er ganske unik, forteller lærer ved programfaget bygg og anleggsteknikk, Knut Egil Nes.

– Hva vil dette ha å si for bransjen?

– De får lærlinger og elever som har jobbet med det nyeste som er på markedet. Det vi holder på med her er reelle arbeidssituasjoner, så jeg tror bransjen vil merke at de som kommer ut nå, vil ha en høyere kompetanse enn tidligere.

– Vi har en bransje som roper etter folk. De har lyst på lærlinger. Vi er kjempeheldige og privilegerte og jobber mot en bransje som har lyst og vil. De som velger byggfag, har kjempemuligheter til å få seg en læreplass og skape seg en fremtid.

– Det ser jo ut som en veldig kjekk skolehverdag også?

– Ja, de har det fantastisk gøy, og det har vi voksne også. Det er kjekt å jobbe med elever som har lyst og vil. Ungdommen blomstrer når de får jobbe med reelle ting som de vil møte igjen ute. Da har ungdommen det kjekt.

Knut Egil Nes (t.v.) og Steinar Andre Olsen forteller at de har stort fokus på at elevene skal få jobbe med reelle læringsoppdrag slik at de er forberedt på det som møter dem ute i arbeidslivet.

 

Huset begynner å vise godt i landskapet utenfor skolen.