Aldersfordelingen uroer ordføreren – Hnytt

Siste:

Aldersfordelingen uroer ordføreren

I perioden 1. oktober 2017 – 31. januar 2018 er det registrert 99 personer i straffesaker under 20 år, der 90 av totalt 184 saker er narkotikarelatert.

Straffbare forhold fra oktober 2017 – februar 2018 i alderen 20 år og under:

Kopervik – 64 saker

Veavågen – 27 saker

Åkrehamn – 23 saker

Karmsund – 13 saker

Avaldsnes – 10 saker

Skudeneshavn – 10 saker

Håvik – 9 saker

Vormedal – 9 saker

Torvastad – 7 saker

Fosen – 4 saker

Kolnes – 3 saker

Stol – 2 saker

Sævelandsvik – 2 saker

Sandve – 1 sak

Saker som omhandler narkotika:

20 år – 10 saker

19 år – 18 saker

18 år – 18 saker

17 år – 8 saker

16 år – 13 saker

15 år – 8 saker

14 år – 16 saker

13 år – 5 saker

12 år – 3 saker

POLITIKK: Det kom frem i kommunestyret mandag kveld etter at Roald Alsaker (H) hadde sendt inn et spørsmål til ordføreren på forhånd.

– Tendensen er dessverre økende og forekomsten er særlig merkbar den siste tiden, sa ordføreren i svaret sitt, og hadde med seg en presentasjon fra lensmannskontoret.

– Fra 1. oktober 2017 til 31. januar 2018 er det 99 personer som er registrert i straffesaker i alderen 20 år. I disse straffesakene så er det totalt 184 ulike forhold. Når det gjelder rus og narkotika som er tema i kveld, så er det registrert 90 saker, som er rett i underkant av halvparten av de 184 sakene, sa Nilsen fra talerstolen.

Nilsen leste så opp hvor de ulike hendelsene hadde foregått, der tettstedene Kopervik (64 saker), Veavågen (27 saker) og Åkrehamn (23 saker) var områdene med flest straffbare forhold.

Videre la ordføreren frem aldersfordelingen på sakene som omhandlet narkotiske stoffer, og sa at det uroet ham.

Der kom det frem at barn helt ned i 12-årsalderen var involvert, med tre saker på personer på 12 år, fem saker på personer på 13 år, og 16 saker på personer på 14 år.

Viktig å bevisstgjøre foresatte

Ordføreren ønsket å påpeke at i rusforebygging så er bevisstgjøring av foresatte viktig, og viste til undersøkelser der ungdom oppgir at foreldre er den viktigste påvirkningsfaktoren når det kommer til alkohol.

– Et systematisk arbeid rundt tidlig rusinnsats og kriminalitetsforebygging blant ungdom bør gis høyere prioritet. Karmøy kommune har begrensede ressurser og kapasitet til å systematisere arbeidet tilstrekkelig på dette stedet. For å lykkes må arbeidet skje på flere plan i ulike kommunale etater samtidig. Det understrekes at arbeidet må utføres systematisk og langsiktig. Endring tar tid, sa Nilsen videre i talen.

– Ledelsen i kommunen drøfter nå ulike løsninger for å imøtekomme utfordringene både kort og langsiktig. Vi har en negativ trend og det er vår oppgave å fokusere på det og være med å legge til rette slik at dette kan bli stoppet, avsluttet Nilsen.

Takket ordføreren

Alsaker fikk mulighet til å svare og takket både ordføreren og administrasjonen for at de nå snur seg rundt.

– Hele poenget mitt er frustrasjonen du ser når du kommer ned mot 12-, 13-, og 14-åringer. Det er ungt. Og jeg tror det er vilje i denne salen til å virkelig trø til hvis det er midler og andre ting for å få bukt med det. Det er flott at vi får det på agendaen, og det er en kamp vi ikke har råd til å tape. Vi er på ballen, og prisen på å bomme på ballen er altfor stor, sa Alsaker i sin kommentar.

FULGTE MED: Roald Alsaker (H) fulgte med da ordføreren leste opp svar om rusproblematikk blant unge.