«Motorparksaken - kommunens evighetsmaskin» – Hnytt

Siste:

«Motorparksaken – kommunens evighetsmaskin»

– Vedtaket om å ekspropriere flere hundre mål til Fjord Motorpark ble bekreftet. Nå overtar jussen.

HARALDSPLASS: Hadde han nok kunnskap om hvordan en demokratisk debatt fungerer da han gikk på talerstolen for å belære sine politiske kolleger om demokrati?

Fjord Motorpark sin politiske hærfører Tor Kristian Gaard slo an tonen med å betegne grunneiernes klage over at de ved tvang blir fratatt eiendommene sine til fordel for Motorparken, som en udemokratisk omkamp og som triksing med demokratiet i tillegg til å hevde at ordføreren hadde trenert saken.

Gaards mange turer på talerstolen minnet sterkt om Martin Kolbergs retoriske høydepunkt ”fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen” da han med stor kraft talte for Motorparken, Motorparken Motorparken: – Når en sak er avgjort så er den avgjort, sa Gaard, og tok demokratiets prinsipper til inntekt for sitt syn.

Etter tur prøvde andre kommunestyrerepresentanter å utvide Tor Kristian Gaard sin demokratiforståelse. – Det er det mest naturlige av alt å ha et annet syn og kjempe for det, sa Senterpartiets gruppeleder Tor Asle Grønningen og forklarte på sin rolige måte at det absolutt ikke er å trikse med demokratiet selv om en er uenig med Gaard.

Arbeiderpartiets gruppeleder Svein H. Andersen var neste: – Det er en demokratisk rett å mene det samme som en gjorde for to måneder siden, svarte han da Gaard minnet sine motstandere om at ”det var intet nytt fra vestfronten” i denne saken og at den derfor var en ikkesak og altså udemokratisk.

Dette fikk Einar Endresen til rolig å konstatere: – Vi behandler en klage i en enkeltsak og det er i henhold til lovverket. Vi trenger ikke nye opplysninger for å gjøre det. Det er grunneiernes rettsvern det handler om, sa samme Endresen som nå er gruppeleder for et reint og plettfritt FrP etter at de som valgte lojalitet til Fjord Motorpark, er borte.

– Naivt, Endresen, skammelig, Endresen, repliserte Gaard.

– Du har inntil to minutter på å svare, opplyste ordføreren da Endresen var på veg opp på talerstolen. – Jeg tror ikke jeg skal bruke to minutter på Gaard, svarte Endresen.

Det var da jeg tenkte på den siste konfrontasjonen mellom Erling Skjalgsson og Olav Haraldsson ute i Boknafjorden ved Utstein i 1028: – Ansikt til ansikt skal ørner klorast, sa Erling til kongen.

Den gangen var det kongen som vant. Denne gangen var det Gaard. Vedtaket om å ekspropriere flere hundre mål til Fjord Motorpark ble bekreftet. Nå overtar jussen.

Og det kan bli veldig interessant, for klarsignalet Fjord Motorpark fikk mandag, er basert på politikk og ikke noe annet. Det var Tor Kristian Gaard krystallklar på i kommunestyret mandag kveld. – I denne saken driver vi politikk; det er en villet handling. Vi vil at en skal lykkes.

Denne uttalelsen er sterkt prega av mangel på politisk empati. Den er prega av mangel på omsorg for de som blir fratatt eiendommene sine ved tvang, de som får arbeidsplassene sine trua, de som får hverdagslivene sine endra av støy og naturen som kan miste viktig mangfold både i form av det som vokser og det som lever der.

Så spørs det om den politiske viljen til å lykkes, som ble vedtatt med 23 mot 22 stemmer, er sterk nok til å overbevise juristene om at det er en interesseovervekt til fordel for ekspropriasjon som til slutt gir Fjord Motorpark, og Gaard, en endelig og evig seier.