Får naboene medhold? – Hnytt

Siste:

Arkivfoto, Karmøy kommunestyre
Arkivfoto, Karmøy kommunestyre
Øystein Merkesvik

Får naboene medhold?

Følg kveldens kommunestyremøte direkte på Hnytt.

FJORD MOTORPARK: 143 naboer til det planlagte motorsportsenteret på Helganes har klaget til Karmøy kommune på ekspropriasjonsvedtaket som ble gjort i kommunestyret den 23 oktober i fjor.

Når kommunestyret i kveld samles står Fjord Motorpark-saken øverst på dagsorden. Der skal politikerne ta stilling til om det har fremkommet nye opplysninger i klagen som gir grunnlag for å omgjøre ekspropriasjonsvedtaket.

Rådmannen mener i sin innstilling at det ikke har kommet nye momenter som gir grunnlag for å endre vedtaket og foreslår at saken oversendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Dramatisk avstemming

Da saken var til behandling i kommunestyret i fjor høst endte resultatet med knappest mulig flertall. Den gang var det 23 representanter som stemte for ekspropriasjon, mens 22 stemte i mot.

Hvordan utfallet blir i kveld kan du se direkte på Hnytt sine nettsider fra klokken 18.00.