Bø-elevene må nå gi slipp på mobilen – Hnytt

Siste:

VIL NEKTE ELEVENE Å BRUKE MOBIL i SKOLETIDEN: Rektor Bjarte Lien ønsker bedre fokus timene og mer sosial samvær i friminuttene blant elevene.
VIL NEKTE ELEVENE Å BRUKE MOBIL i SKOLETIDEN: Rektor Bjarte Lien ønsker bedre fokus timene og mer sosial samvær i friminuttene blant elevene.

Bø-elevene må nå gi slipp på mobilen

Innfører mobilforbud etter narkotika-utfordringer på skolen.

KARMØY: Politiet på Karmøy bekreftet i forrige uke at elever ved Bø ungdomsskole har solgt narkotika til andre elever ved skolen. I dag innfører rektor Bjarte Lien mobilnekt for samtlige 258 elever.

– Vi har hatt en del utfordringer med elevflokken over en stund. Det er lett for at de bruker telefonene til å sende snaper i situasjoner de ikke skal gjøre det, sier rektoren til Hnytt.

Elevene er skeptiske

Mobilforbudet kommer én uke etter at FAU-møte med politiet fant sted på bakgrunn av omsetning av narkotiske stoffer blant unge på Nord-Karmøy. Målet er å få bedre fokus på undervisning i timene og mer sosial samvær i friminuttene.

 – Kommer forbudet som resultat av møtet?

– Vi har som sagt hatt utfordringer i elevflokken. Derfor ønsker vi at elevene skal kunne kommunisere hverandre ansikt til ansikt fremfor å sitte på mobilen. Vi håper det vil bidra positivt til miljøet på skolen, sier Lien.

Forbudet vil vare ut skoleåret og sannsynligvis praktiseres videre fra høsten av. Rektoren innrømmer at elevene ikke er særlige positive til å gi slipp på mobilen.

– De synes ikke noe om det, men forhåpentligvis vil de fort bli vant med det. De tilbakemeldingene vi har fått fra foreldrene er positive, sier rektoren.