Avviste Fjord Motorpark-klage - sendt til Fylkesmannen – Hnytt

Siste:

Avviste Fjord Motorpark-klage – sendt til Fylkesmannen

Rådmannens forslag vant frem 23-22 stemmer.

POLITIKK:  Grunneiernes klage på vedtak om ekspropriasjon ble mandag avvist i kommunestyret, men saken blir likevel sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Tor Kristian Gaard (H) var svært engasjert under kommunestyret og var flere ganger oppe på talerstolen.

– Det er intet nytt fra vestfronten. Det må komme noe nytt før vi skal ta et demokratisk fattet vedtak, begynte Gaard.

– Administrasjonen har hatt gjennomgang og bevist at ingenting er nytt. Her er det 10 år med trenering. Nå er det dags for at demokratiet får rå og støtte vedtaket. Høyre og deres allierte vi li denne saken støtte rådmannens forslag, sa Gaard.

Svein H. Andersen (Ap) tok så til ordet.

– Det er behandling av en anke på et vedtak, og det er en demokratisk rett blant folk. Det må vi finne oss i og det må vi behandle, sa Andersen, som mente at det ikke var nødvendig med debatt for de fleste punkter burde allerede vært kjent.

Helge Thorheim (uav) ønsket å gi stor honnør til rådmannen og hans saksbehandlere, og syntes det er utrolig hvor langt en sak kan trekke ut.

– Det er en sak som burde ha positive fortegn. Det er etablering av idrettsanlegg for barn og unge, sa Thorheim fra talerstolen, og legger også til grunn for at rådmannen ikke har funnet nye opplysninger i saken.

Nok er nok

Susan Borg (uav) så i likhet med rådmannen at det ikke har kommet nye punkter i saken siden sist.

– Men en skal ha respekt for klageretten, men må nesten sette en sluttstrek for denne runddansen. Nok er nok. Nå må vi få satt spaden i jorden og begrave stridsøksen.