Lot seg imponere av elevene – Hnytt

Siste:

Lot seg imponere av elevene

På Eide skole lærer elevene koding og teknologi fra tidlig alder. Nå vil Stortinget lære.

TEKNOLOGI: Da stortingsrepresentant og medlem av utdanning- og forskningskomitèen Aleksander Stokkebø (H) og representanter fra Karmøy og Haugesund Høyre besøkte Eide skole i forrige uke lot de seg imponere over elevene. Skolen er aktiv med å ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler. Et av virkemidlene som blir brukt er å lære elevene koding.

– Eide har gått i front og skal være stolte av innsatsen. Vi møtte engasjerte elever og lærere som viste oss hvordan kodingen kan integreres og brukes som et nyttig verktøy for å gjøre læringen mer kreativ, interessant og lærerik på tvers av fagene, sier Stokkebø.

Politikerne var innom tre klassetrinn. På 4. trinn arbeidet elevene med å lære kodespråk gjennom appene BeeBot, Code.org og Swift Playground. På 6. trinn arbeidet de i appen Scratch Jr. der målet var å formidle vitser og gåter. På 7. trinn jobbet de med MicroBit og roboter. Microbit er en minidatamaskin som må kodes fra bunnen av. Koding kan brukes til programmering av roboter og dataprogram slik at de utfører de oppgavene som man ønsker å få utført. Stokkebø tror mange har mye å lære av måten skolen har integrert ny teknologi inn i undervisningen.

– Den digitale utviklingen går raskere og raskere og vi vet at digital kompetanse i fremtiden vil være helt avgjørende, både for jobbskapingen og for at den enkelte skal få seg jobb. Derfor er det viktig at vi løfter alle elever opp på et godt nivå, samtidig som vi heier frem flere som kan utvikle teknologien videre. Her går Eide skole forbilledlig foran, sier Stokkebø.

I høst la regjeringen frem sin nye digitale strategi for grunnskolen og videregående. Fra før har det blitt innført koding som valgfag i ungdomsskolen og nå skal det startes opp nasjonale forsøk med koding som programfag i videregående skole. I strategien er det også pekt på at koding og teknologi skal integreres i læreplanene allerede fra barneskolen, og det var i den anledning Høyre-politikerne besøkte Eide for å lære om hvordan det kan gjøres.

– Koding og teknologi er som et språk som blir stadig viktigere. Vi må la elevene få lære det som et morsmål, ikke bare et fremmedspråk. Teknologien må integreres i skolen på lærernes og elevenes premisser, slik at den oppleves som et nyttig verktøy, forklarer stortingsrepresentanten.