Vil ha flere fylkeskommunale arbeidsplasser til Haugesund – Hnytt

Siste:

Fra venstre: Mette Lothe, Lene R. Mathisen og nyvalgt leder Bjørn Gunnar Husby.
Fra venstre: Mette Lothe, Lene R. Mathisen og nyvalgt leder Bjørn Gunnar Husby.

Vil ha flere fylkeskommunale arbeidsplasser til Haugesund

Haugesund Venstre vedtok på torsdagens årsmøte at de skal jobbe for å få flere fylkeskommunale arbeidsplasser til nord-fylket.

POLITIKK: De fleste fylkeskommunale arbeidsplassene i Rogaland ligger i dag i Stavanger, noe som naturlig er ettersom fylkesadministrasjonen ligger i byen. Nå går Haugesund Venstre til kamp mot sentraliseringen. Haugesund Venstre vil flytte fylkeskommunale arbeidsplasser ut av Stavanger.

– Dette for å øke maktspredning og skape nye muligheter for folk på Haugalandet, og bidra til vekst og utvikling i hele fylket. VI er opptatt av å desentralisere makt og myndighet, og vil derfor jobbe for at fylkeskommunale arbeidsplasser flyttes til Haugalandet, heter det i vedtaket som ble fattet på årsmøtet.

Partiet mener det er god tilgang på kompetent arbeidskraft i regionen og at en flytting vil bidra til sterke kompetansemiljøer i hele fylket. Det er også grunnen til at de tar til ordet for at tre mulige lokaliseringer vurderes ved enhver ny etablering av fylkesarbeidsplasser.

– Dersom vi klarer å flytte fylkeskommunale arbeidsplasser fra Stavanger til Haugalandet, kan dette være et godt virkemiddel for å bygge en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og Bergen. Flere fylkeskommunale arbeidsplasser på Haugalandet vil også gi flere spennende karrieremuligheter, og dermed vil flere kunne flytte hjem etter fullført høyere utdanning, skriver partiet i den politiske uttalelsen.

Denne uken ble det kjent at Den norske Filmfestivalen i Haugesund får redusert åres støtte med 600.000 kroner. Årsmøte vedtok at de partiet skal kjempe for å får tilbake støtten som nå kuttes.

– Filmfestivaler er viktige formidlere av filmkultur og bidrar til å bringe kvalitetsfilmer ut til publikum. Den norske filmfestivalen i Haugesund er et nasjonalt samlingspunkt for kinobransjen og distributørene og samler mange internasjonale deltakere. Denne festivalen setter norsk film på agendaen, profilerer norsk og internasjonal film på norske kinoer og har stor betydning for eksporten av norsk film til utlandet. 

Bjørn Gunnar Husby ble gjenvalgt som leder i partiet. Med seg i styret får han Mette Lothe, Lene R. Mathisen og Kristian Solberg.