Rekordår for norsk gasseksport – Hnytt

Siste:

Aldri før har norsk gasseksport vært høyere enn i nå. Foto: Statoil
Aldri før har norsk gasseksport vært høyere enn i nå. Foto: Statoil

Rekordår for norsk gasseksport

Aldri tidligere har det gått mer gass gjennom røranleggene til Gassco.

EKSPORT: I 2017 transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass gjennom rørsystemet fra Norge til Europa. Det er en økning på 8 prosent fra 2016 og det klart høyeste volumet i de 40 årene med norsk gasseksport.

– At norsk gasseksport til Europa setter en så klar rekord etter 40 år viser hvilken nøkkelrolle norsk gass spiller for Europas energiforsyning, sier Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco i en pressemelding.

Gassco er operatør for den norske gassinfrastrukturen, inkludert rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. 

Norsk gass dekker i dag rundt en fjerdedel av Europas gassforbruk og vil også i årene som kommer være en sikker energikilde for europeiske forbrukere. I 2017 ble det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet i Gassled på 99,48 prosent.

– I Gassco er vi stolte over å drive dette systemet med høyeste mulig regularitet, slik at Europa sikres trygge og pålitelige leveranser. Vi har en effektiv og trimmet organisasjon som er klar til å levere i henhold til de forventningene som stilles til oss, sier Leversund. 

Leveransene av flytende våtgass (NGL) og kondensat fra prosessanleggene på Kårstø og Kollsnes var 10,2 millioner tonn i 2017, en økning fra 10,0 millioner i 2016.

Dn norske gassinfrastrukturen innbefatter rundt 8800 kilometer med rørledninger, hvorav de største har en diameter på 1,2 meter.