Klokken 12 blir det tyfonalarm – Hnytt

Siste:

Foto: DSB.no
Foto: DSB.no

Klokken 12 blir det tyfonalarm

På slaget 12 går kan du høre den første av to årlige varslingsprøver i distriktet.
VARSLING: Klokken 12.00 lyder i ettermiddag lyder meldingen  «Viktig melding – lytt på radio» ut over Haugalandet som en del av Sivilforsvarets varslingsrutiner.

Signalet blir gitt med tre ganger tre lydstøt med ett minutts mellomrom mellom hver serie. Dette signalet vil være det eneste signalet som nå sendes fra Sivilforsvarets tyfoner, etter beslutning fra sentrale beredskapsmyndigheter, skriver Sivilforsvaret på sin nettside.

”Flyalarm” og ”Faren over” er ikke lenger relevante signaler, men disse signalene kan aktiveres ved en krigstruende tilstand.

Rundt om i landet er det plassert ca. 1 250 varslingsanlegg, de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

I Haugesund (11) og på Karmøy (11) finnes det i dag 22 varslingsanlegg.

I utgangspunktet ble varslingsanleggene bygget for bruk i krigssituasjoner, men anleggene kan også benyttes til å varsle befolkningen ved katastrofer i fredstid. Det er da politiet som tar beslutning om slik varsling, og eksempel på slik katastrofe kan være gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner.