Utmeldte Frp'ere vurderer å starte egen bygdeliste – Hnytt

Siste:

Arkivfoto, Helge Thorheim
Arkivfoto, Helge Thorheim

Utmeldte Frp’ere vurderer å starte egen bygdeliste

Karmøy kommunestyre har nå syv uavhengige representanter.

KARMØY: Tirsdag morgen sendte Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø sine utmeldinger til Fremskrittspartiet. Dermed er gruppen av uavhengige kommunestyrerepresentanter i Karmøy nå på syv personer av totalt 45 representanter.

Ovenfor Karmøynytt bekrefter både Susan Borg og Helge Thorheim at de ikke kommer til å melde seg inn i andre partier, men at det kan bli aktuelt å opprette en egen bygdeliste frem mot kommunevalget om halvannet år.

– Jeg har fått utrolig mange henvendelser om dette og kan ikke se bort fra at det blir gjort ved neste lokalvalg, sier Borg.

Også Thorheim forteller at det har kommet henvendelser om å lage en bygdeliste i Karmøy.

– Det vil være naturlig å snakke om dette fremover. Det vil uansett ikke bli aktuelt å lage en uavhengig FRP-liste, men en tverrpolitisk liste som favner om hele Karmøy, presiserer Thorheim.

– Mitt mål med å drive politikk er å skape en god og positiv fremtid for Karmøy, der alle skal ha like gode vilkår fra vugge til grav, sier han.

Krevende avgjørelse

Både Thorheim og Borg forteller at det har vært en tøff prosess å komme frem avgjørelsen om å melde seg ut av Fremskrittspartiet. Begge har vært varaordførere i Karmøy og sentrale posisjoner i blant annet formannskapet. I tillegg har Thorheim lagt bak seg fire år på stortinget der han satt i kontrollkomiteen.

– Når du har vært medlem og stemt på Frp helt siden Carl I. Hagen overtok partiet fra Anders Lange, så er det klart at det er en krevende prosess å melde seg ut. Det smerter litt, medgir Thorheim som til syvende og sist ikke så noen annen utvei etter å ha blitt ekskludert av partiet for behandlingen av Fjord Motorpark-saken i kommunestyret i fjor høst.

– En slik behandlig er uforenlig med med det jeg kaller verdighet i forhold til meg selv og oss. Vi har vært dedikerte medlemmer og stått på i årevis for partiet, sier han.

Også Susan Borg forteller at den siste tiden har vært svært krevende.

– Jeg prøvde å finne en vei videre, men det har ikke gått. Dette har vært hele livet mitt og oppleves vondt og vanskelig, sier hun til Karmøynytt.

Medlemsflukt

I en pressemelding tirsdag forteller de utmeldte Frp-representantene at totalt 15 medlemmer i Karmøy Fremskrittsparti har meldt seg ut som følge av den siste tids strid i partiet. Blant dem som nå skal ha meldt seg ut er Arvid Nornes som senest i slutten av november ble valgt til ny lokallagsleder i Karmøy.

Maktfaktor

Med syv uavhengige representanter i kommunestyret fremover legger ikke Thorheim skjul på at de som gruppe vil være en sentral maktfaktor når viktige saker skal behandles fremover.

– Ja det er helt klart. Gruppen vil være like stor som Krf. I enkelte saker kan det være ulikt syn i partiene og da kan en slik gruppe bli en maktfaktor, fastslår han.

Ingen krise

Gruppeleder Einar Endresen tror på ingen måte at partiet er i krise, heller tvert imot.

– Nå er vi mye mer samkjørte, sier Endresen.

På spørsmål om det er kritisk for partiet at profilerte personer nå melder seg ut svarer han følgende:

– Vi har fortsatt mye rutine i partiet i meg selv, Bente Thorsen og Øyvind Vaksdal, så det er ikke et problem.

– Tidligere har vi gjort bedre valg uten dem enn vi har gjort i senere tid med Borg og Thorheim, så dette skal gå greit. I Bente Thorsens periode som frontfigur gjorde vi et langt bedre valg enn med den trioen som nå melder seg ut, avslutter Endresen.