– Raglamyrtomten er fremdeles høyaktuell – Hnytt

Siste:

– Raglamyrtomten er fremdeles høyaktuell

Ordfører i Karmøy kommune har enda til gode å la seg overbevise om at den avsatte tomta til den planlagte hovedbrannstasjonen i regionen ikke er den beste løsningen.

BEREDSKAP: Som Hnytt tidligere har skrevet viste en utrykningsrapport ferdigstilt like før jul at tomta hvor den nye hovedbrannstasjonen skal ligge på Raglamyr langt fra er en ideell plassering.

Rapporten viser til at det da ble gjennomført gjennomført 33 utrykninger i tre forskjellige tidspunkt på dagen, morgenrush, vanlig trafikk og ettermiddagsrush. Konklusjonen ble at tomtealternativet på Raglamyr gir vesentlig dårligere brannberedskap for store deler av Haugesund og deler av Karmøy. Ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen, gir imidlertid ikke opp Raglamyr sør, den såkalte legevaktstomta.

– Vi har flere rapporter og innspill som viser at tomta er den beste for ny hovedbrannstasjon og at det er dette tomtealternativet som favner om flest innbyggere. Når vi nå skal etablere en ny hovedstasjon må vi ta hensyn til hele regionen og ikke enkeltkommuner, sier Nilsen.

I analysen påpekes det imidlertid at tomtealternativet på Raglamyr gir lenger utrykning til flere av de største risikoobjektene i regionen, blant annet flere av Haugesund kommune sine eldresenter og omsorgsboliger, Haugesund sentrum, Flyplassen og Biomar.

LES: – Raglamyr er ingen optimal plassering

Flere av objektene regnes som særskilte brannobjekt og har forhøyet krav til utrykning hvor en førsteinnsatts i følge loven må være på plass inne ti minutter.

Da brannvesenet gjennomførte testkjøringene viste de reelle tidene at mannskapene vil bruke vesentlig lenger tid til flere av objektene enn det loven sier. Nilsen påpeker imidlertid at det finnes flere grep som kan gjennomføres for å gi bedre sikkerhet til tross for lengre utrykningstid.

– Det vil alltid være slik at det finnes næringsbygg og enkelte objekter som er vanskelige å nå inne oppsatt tid. Derfor har det hele tiden vært en forutsetning at det gjennomføres tiltak, der det er nødvendig, slik at vi opprettholder de lovpålagte kravene. Hvilke tiltak og hvor disse skal settes inn blir en videre del av arbeidet når det nå skal gjennomføres en beredskapsanalyse for hele regionen. Vi må også få kostnadene av eventuelle tiltak på bordet, sier Nilsen som nevner deltidsmannskaper, overrislingsanlegg og ekstra bemanning som noen av tiltakene som vurderes.

Da ROS-analysen ble gjennomført i 2015 ble det tatt utgangspunkt i at en ny kombinert interkommunal brannstasjon, legevakt og ambulansestasjon skulle ligge i aksen mellom Raglamyr og Norheim. Analysen viste da at «Legevaktstomta» bare var det 2. beste alternativet.

I følge datidens rapport vil den optimale plasseringen av en hovedbrannstasjon ligge mellom Opelbygget og Byggmakerbygget på grensen til Karmøy. En slik plassering ville i følge analysen gi flest særskilte brannobjekt innenfor lovpålagt utrykningstid, noe som også kommer frem i den analysen som ble gjort like før jul.

– Det ligger ingen prestisje i tomten på Raglamyr. Jeg er opptatt av å finne en best mulig løsning og jeg er opptatt av at vi skal være rause slik at vi finner den løsningen som er best for Haugalandet. I og med at det også er planlagt at legevakten og en ny ambulansestasjon skal ligge på tomta er det likevel slik at det vil kunne bli endel positive synergier av å plassere brannvesenet på samme stedet. Jeg er opptatt av å få et sterkest mulig fagmiljø til det beste for hele Haugalandet.

Nilsen ser frem til å få resultatet av den pågående beredskapsanalysen på bordet i månedsskifte februar/mars.

– Som eier har vi en klar forventning til at styret og den daglige ledelsen er tydelige i sin anbefaling av tomter. Jeg har imidlertid ikke fått noen overbevisende tilbakemeldinger som gjør Raglamyr-tomta mindre aktuell, sier Nilsen.