Medlemsflukt fra Karmøy Fremskrittspartiet – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim og Susan Borg i kommunestyret.
Helge Thorheim og Susan Borg i kommunestyret.

Medlemsflukt fra Karmøy Fremskrittspartiet

KARMØY: I dag ble det klart at de tre kommunestyrerepresentantene Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø melder seg ut av Fremskrittspartiet.

Bakgrunnen for utmeldelsen er at Sentralstyret i Fremskrittspartiet vedtok å fastholde suspensjonen av Susan Borg og Helge Thorheim i Karmøy etter behandlingen av Fjord Motorpark-saken.

Etter det Karmøynytt får opplyst har 15 medlemmer av Karmøy Fremskrittsparti meldt seg ut som følge av denne saken.

De tre kommunestyrerepresentantene sendte i morges ut følgende pressemelding:

Det vises til vedtak av 6.11.17 i Rogaland Fremskrittsparti sitt fylkesstyre om suspensjon av medlemmsskap i Fremskrittspartiet for Susan Borg og Helge Thorheim i seks måneder fra 6.11.17, samt skriftlig advarsel for Nina Ve Sæbø for å ha votert mot flertallet av Karmøy FrP sin kommunestyregruppe i saken vedr Fjord Motorpark i kommunestyremøte 23.10.17.

Fylkesstyret har i sin behandling av saken kun vektlagt selve vedtektsbruddet og ikke omstendighetene rundt denne og tidligere stemmegivinger i saken.

Vi mener at Fylkesstyret i Rogaland FrP burde foretatt en bredere vurdering der også lokalvalgprogram, stemmegivinger siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2008 m.v. ble hensyntatt, og på bakgrunn av ovenstående anket Susan Borg og Helge Thorheim vedtaket i Rogaland Fremskrittsparti inn for Fremskrittspartiets Sentralstyre. Sentralstyret tok ikke anken til følge.

Suspensjon av medlemsskapet i 6 måneder medfører at Susan Borg og Helge Thorheim ikke fikk anledning til å delta på Karmøy FrP sitt årsmøte 30.11.17, får ikke delta på Fylkesårsmøtet i februar 2018 og får heller ikke delta på Landsmøte til våren.

På bakgrunn av den behandling som Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø, som dedikerte FrP-medlemmer, har fått, har de alle varslet Rogaland FrP at de har sagt opp sitt medlemsskap i Fremskrittspartiet pr 9.1.2018. I forkant av den omtalte kommunestyresaken 23.10.17, foretok mangeårig medlem i FrP, Trygve Hagland, utmeldelse av Fremskrittspartiet for å stå fritt i å stemme i overstemmelse med det programmet som partiet gikk til valg på

Totalt 15 medlemmer av Karmøy FrP melder seg i dag ut av partiet, delvis som en reaksjon på den behandlingen som Susan Borg, Helge Thorheim og Nina Ve Sæbø har fått av Rogaland FrP sitt fylkesstyre og Sentralstyret. Vi er kjent med at det til sammen er 15 medlemmer som melder seg ut av Fremskrittspartiet.

De som nå har valgt å avslutte sitt medlemsskap, opplever at Karmøy FrP nå går i en annen retning enn det som i mange år har vært kjennetegnende for lokalpartiet, et parti som har søkt samarbeid i kommunestyret for å få gjennomslag for gode politiske løsninger og som vil bidra til å skape vekst i Karmøy kommune.

Det er ikke forenelig med intensjonene til de folkevalgte/tillitsvalgte og de andre medlemmene som melder seg ut om lokalpartiet blir ansett for å opptre i hovedsak som et protestparti i innbyggernes øyne. Alle som melder seg ut vil arbeide fremover til beste for interessene til Karmøy kommune, men da ikke lenger som medlemmer av Fremskrittspartiet.