Kutt i støtte til Filmfestivalen – Hnytt

Siste:

Kutt i støtte til Filmfestivalen

Den norske filmfestivalen i Haugesund fikk i går beskjed at støtte til festivalen kuttes med 600.000 kroner.

Også i fjor ble det foreslått at Filmfestivalen skulle få mindre penger å rutte med. Da var forslaget at festivalen skulle få én million kroner mindre i støtte. Dette ble imidlertid kuttet reversert  på det reviderte statsbudsjettet.

– Filmmeldingen lovet en satsing på filmformidling, og da opplever vi det som uforståelig at Den norske filmfestivalen som er helt unik i Norge også i år opplever et kutt i driftstøtten, sier festivaldirektør Tonje Hardersen i en pressemelding.

Den norske filmfestivalen er en nasjonal bransjefestival som samler hele filmformidlings- og produksjonsmiljøet i Norge, eier den norske filmprisen Amanda og har et eget internasjonalt filmmarked i likhet med bransjefestivalene i Cannes og Berlin.

Festivalen finansierer både filmprisen Amanda og det direktesendte TV-showet og filmmarkedet New Nordic Films som begge er svært kostnadskrevende arrangementer, men enormt viktige for profileringen av norsk film i Norge og internasjonalt. I tillegg har festivalen fått æren av å dele ut den prestisjetunge Eurimages-prisen.

– Vi synes det er merkelig at Den norske filmfestivalen med sitt nasjonale og internasjonale ansvar for spillefilm ikke er sikret økonomisk stabilitet og trygghet. Vi opplever det som bemerkelsesverdig Norsk filminstitutt ikke følger opp intensjonene fra både filmmeldingen og stortinget, sier styreleder Guttorm Petterson.

Bransjefestivalen er et nasjonalt samlingspunkt for den norske kinobransjen og distributørene, og er med på å heve kompetansen og nivået av profileringen av norsk og internasjonal film på norske kinoer, som gir et stabilt, svært høyt besøk på kinoene.

– Det er ingen andre festivaler i Norge som er i nærheten av å samle så mange internasjonale deltakere, sette norsk film på agendaen eller ha så direkte betydning for eksporten av norsk film i utlandet som filmfestivalen i Haugesund. Filmfestivalen har de siste tre årene hatt en svært positiv utvikling. Den har gjennomført en solid omorganisering og effektivisering, og har samtidig imponerende nok økt deltakerantall, besøkstall og programomfang, forklarer Petterson.