Nå er Liv på Skype – Hnytt

Siste:

Nå er Liv på Skype

Hjemme hos Liv (77) og Leif Vatnaland (84) er PC og nettbrett en naturlig del av hverdagen, selv om de ser på seg selv som digitale amatører. Dermed ligger ekteparet fra Bokn godt an i forhold til mange andre på sin alder.

BOKN: Visste du at 400.000 nordmenn over 55 år aldri er på internett? Dette bidrar til at vi er i ferd med å få et digitalt klasseskille i Norge, der man enten deltar fullt ut i samfunnet eller ikke.

– Dette vil vi prøve å gjøre noe med på Bokn, forteller Anne Askeland som er samfunns- og utviklingssjef i Bokn kommune.

Derfor arrangerer kommunen en inspirasjonsdag i Bokn Arena førstkommende mandag. Her skal eldre mennesker bli inspirert til å ta i bruk den nye teknologien som i dag holder dem utenfor det store fellesskapet.

I videovinduet over får du bli med hjem til Liv og Leif i Boknatunvegen på Bokn.