Åtte rogalendinger kom ikke hjem i fjor – Hnytt

Siste:

ET KORS FOR HVER DREPTE: Trafikkofrenes dag markeres med et kors for hver drepte trafikant.

Åtte rogalendinger kom ikke hjem i fjor

I dag minnes vi tre bilførere, to passasjerer og tre myke trafikanter som mistet livet på vegene i fylket vårt i fjor. Seks menn og to kvinner kom aldri hjem.

HAUGESUND: 106 umistelige mennesker mistet livet på norske veger i 2017. De siste 27 årene har de omkomne og skadde blitt minnet på Trafikkofrenes dag, for å vise omtanke for de skadde og pårørende, samt markere viktigheten av trafikksikkerhetsarbeidet. For fremdeles er det slik at flere kjører uten bilbelte, noen ganger med fatale følger.

– I 40 % av dødsulykkene i fjor ble det ikke brukt bilbelte, sier Ronny Kvalavåg fra Statens vegvesen.

Se mer i videoen over.