– De fleste piler peker oppover – Hnytt

Siste:

– De fleste piler peker oppover

Optimismen er for alvor tilbake på Haugalandet.

KONJUNKTURBAROMETER: Det ble god stemning blant de fremmøtte da årets første konjunkturbarometer ble lagt frem av bankdirektør Runar Skarstein i Sparebanken 1 SR-bank onsdag morgen. For etter tøffe år viser tallene de siste månedene at de fleste pilene peker oppover for næringslivet på Haugalandet.

– Bunnen er nådd og alt går bedre. Lyset i tunellen er definitivt på vei, sier Skarstein.

Konjunkturbarometeret til Sparebanken 1 Sr-bank tar for seg 600 bedrifter langs Vestlandet sin fremtidstro og ligger i så måte i forkant av den realøkonomiske situasjonen i regionen. 40 bedrifter i undersøkelsen kommer fra Haugalandet.

– De fleste bedrifter og næringer forventer vekst i 2018. Det vil bli flere jobber og enda lavere arbeidsledighet. Tallene viser at det er spesielt bedrifter innen olje- og petroliumsnæringen som er mest positive. En annen faktor som er svært positivt er at det ser ut til å være et robust oppsving der bedriftene har høyere omsetning og større lønnsomhet, forklarte Skarstein.

Se mer i videoen over