– Raglamyr er ingen optimal plassering – Hnytt

Siste:

Tor André Johannessen

– Raglamyr er ingen optimal plassering

Ny analyse gjør at politikerne nå vil se på plasseringen av en ny hovedbrannstasjon på Raglamyr på ny.

BEREDSKAP: Hvis den avsatte tomta på Raglamyr velges til ny hovedbrannstasjon for et interkommunalt brannvesen vil det gi vesentlig dårligere beredskap for store deler av Haugesund. Det viser en ny analyse gjennomført like før jul.

– Analysen viser at tomten på Raglamyr ikke er en optimal plassering og at man ikke vil kunne nå de risiko-objektene man skal inne de lovmessige kravene, sier daglig leder i Haugaland brann og redning iks, Dag Botnen.

Klarer ikke kravene

I midten av desember gjennomførte brannvesenet flere utrykningsøvelser fra forskjellige tomtealternativer. Totalt ble det gjennomført 33 utrykninger i tre forskjellige tidspunkt på dagen, morgenrush, vanlig trafikk og ettermiddagsrush.

– Resultatet er overraskende. ROS-analysen som ble gjennomført da vi skulle etablere et interkommunalt brannvesen viste at Raglamyr var den beste plasseringen for en hovedstasjon. Nå viser imidlertid de reelle utrykningstidene at kartet ikke stemmer helt med terrenget, sier ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn (AP).

I analysen er det spesielt Haugesund sentrum og nordre del av Haugesund som kommer dårlig ut. Da brannvesenet gjennomførte testkjøringene viste tallene at mannskapene vil bruke rundt 16 minutter fra tomtealternativet på Raglamyr til Udland omsorgssenter nord i Haugesund. Omsorgssenteret er et av flere såkalte paragraf 13 bygg i Haugesund. Det vil si at loven krever at brannvesenet ikke bruker mer enn 10 minutter i innsatstid. Rapporten tar også for seg flere risikoobjekter i regionen, blant annet Karmøytunellen, Biomar og Storesund Bu- og behandlingssenter. Heller ikke her vil kravene til utrykningstid bli oppfylt.

Også Haugesund sentrum er i analysen klassifisert som et særskilt området som krever rask utrykning fra brannvesenet. I følge analysen vil ingen av de foreslåtte lokasjonene i aksen mellom Raglamyr og Norheim være i nærheten av å klare kravene til utrykningstid. Innsatstiden til Haugesund sentrum vil bli omtrent dobbelt så lang som fra dagens plassering i Karmsundsgata.

Rapporten slår fast at  «lokalisering av brannstasjonen på legevakttomten på Raglamyr vil være akseptabel hvis man legger minimumskravene i forskriften til grunn og forutsetter at det gjennomføres tiltak ved i tilknytning til både Udland omsorgssenter, Haugesund sentrum og industriområdet på Husøy. Men, sammenlignet med dagens stasjonsstruktur vil en lokalisering av brannstasjonen på legevakttomten gi en vesentlig reduksjon i brann- og ulykkesikkerheten for Haugesund sentrum og nordre del av Haugesund, samt for deler av Karmøy».

Ny analyse

Med bakgrunn i rapporten skal det nå gjennomføres en beredskapsanalyse for regionen. Den skal være klar i løpet av mars.

– Som politiker er ikke dette noe jeg kan leve med, og vi vil nå måtte se hele beredskapen i sammenheng. For oss er det viktig å ivareta sikkerheten til innbyggerne og vi må forholde oss til de kravene som loven stiller. Derfor er det viktig at vi ikke låser oss til et tomtealternativ før den kommende analysen, sier Mohn.

Rapporten lanserer også muligheten til å etablere en kasernert styrke i nordre del av Haugesund, i tillegg til en eventuell kasernert stasjon nord i Karmøy kommune. For Svein Erik Indbjo i Frp blir det uansett uaktuelt å gå for noe som gir dårligere beredskap for Haugesund sine innbyggere.

– Jeg synes tallene er overraskende og jeg kommer til å følge uhyre nøye med på dette fremover. Som politiker i Haugesund vil jeg ikke kunne gå for en løsning som gir dårligere beredskap for Haugesund sine innbyggere, sier Indbjo.