Melder seg ut av MDG – Hnytt

Siste:

Marianne Sol Levinsen.
Marianne Sol Levinsen.

Melder seg ut av MDG

Marianne Sol Levinsen har meldt seg ut av Miljøpartiet De Grønne.

POLITIKK: Etter å ha fått krass kritikk for å ha løftet frem arbeidet for alvorlig syke og deres pårørende, samt å ikke bli hørt om satsing på biogass på fylkesnivå, har Marianne Sol Levinsen meldt seg ut av Miljøpartiet De Grønne.

­– Det toppet seg da jeg fikk krass kritikk for at jeg hadde løftet frem arbeidet rundt dette med kreftomsorg. Jeg har stått i rollen selv og mistet to i den forbindelse, så da kjente jeg at partiet ble ganske smalt, sier Levinsen.

Å få til en utredning på etablering av biogass-anlegg i Nord-Rogaland har også vært en av hjertesakene som Levinsen og partiet i Karmøy har jobbet for, men møtte motstand fra gruppeleder Torfinn Ingeborgrud på fylkestinget.

– Gruppeleder har ikke tro på biogass. Å stemme over mitt forslag ble ikke engang gjort. To års arbeid forgjeves når vi hadde sjansen. Vi må mest sannsynlig ha fylket med på dette, men det fikk jeg dessverre intet gehør for, skriver Levinsen i en email.

– Vi må skape arbeidsplasser og kaste alle kluter inn for en trygg og god omstilling om vi skal skape og få til noe, sier Levinsen videre til Karmøynytt.

Levinsen presiserer på at det er på fylkesnivå problemet ligger.

– Kritikken kommer fra fylkesgruppa, og jeg opplever å bli satt utenfor over lang tid og at jeg ikke har fått støtte nasjonalt. Det har ingenting med Karmøy å gjøre. Lokallaget er helt fantastisk og det er veldig mange gode mennesker i det partiet.

Levinsen kommer foreløpig til å fortsette som uavhengig i fylkestinget og kommunestyret.

Samarbeidsproblemer

I en sms forteller leder i Miljøpartiet De Grønne Rogaland, Morten Tønnessen, at det har vært samarbeidsproblemer mellom Levinsen og Ingeborgrud, men at han tror det i liten grad handler om saklig uenighet og mer om ulike oppfatninger om hvordan prosessen i fylkestingsgruppa skal være.

Han stiller seg dog ukjent til at det har kommet kritikk om Levinsens engasjement for kreftomsorgen.

– Mange i partiet har rost henne for å fronte kreftomsorg og andre viktige saker, skriver Tønnessen.

– Som fylkesleder har jeg forsøk å gi gode råd om samarbeidsformen til begge to, men med begrenset hell. De har også hatt tilbud om mekling med ekstern mekler involvert, skriver Tønnessen videre, som synes det er synd at Levinsen har meldt seg ut.

– Marianne har gjort viktig arbeid på flere felt, og det at hun nå melder seg ut er selvsagt et tap for partiet.

Ingeborgrud skriver i en sms at han har stor tro på biogass, men har ellers ingen kommentar.