Spillereglene må følges av alle! – Hnytt

Siste:

Illustrasjonsfoto for Fjord Motorpark

Spillereglene må følges av alle!

MENINGER: Alle idrettsklubbene som står bak Fjord Motorpark er glade for at flertallet i Karmøy kommunestyre la vekt på kunnskap og dokumentasjon, og ikke lot seg rive med av emosjonelle ytringer.

Det er lagt ned et omfattende arbeid fra vår side for å realisere dette prosjektet. Utallige dugnadstimer og mye klubbøkonomi er involvert. Vi har fulgt opp alle pålegg som kommunen har gitt. Herunder dokumentert at idrettsarenaen kan bygges innenfor gjeldende støynormer.

Vi er særdeles glade for at kunnskapsorienterte politikere i Høyre, KrF, uavhengige representanter og FrP, holdt fast tidligere vedtak og en konsekvent og forutsigbar politikk. Særlig representanter i Karmøy FrP tok store personlige belastninger. Basert på gjeldende reguleringsplan, gjentok kommunestyret den 23. oktober tidligere ekspropriasjonsvedtak. Mangelfull saksbehandling fra 2013 ble rettet opp og vårt prosjekt kan på ny starte detaljarbeidet i påvente av nytt skjønn, d.v.s. fullverdig økonomisk erstatning til grunneierne.

Det er prisverdig at det har utviklet seg et folkelig engasjement i saken, men nå følelsene kommet til et punkt hvor det er nødvendig for oss å henstille til aktivistene om at også de må følge spillereglene. Samfunnets planprosesser er slik at nabogruppens skulle fremmet sine motforestillinger da reguleringsplanen ble behandlet i 2008. Neste korsveg for nabogruppen er å vente til selve byggesaken skal behandles, ikke nå! I kommunestyret førstkommende mandag er innstillingen fra rådmannen at de 143 naboklagene fra rundt 90 husstander ikke har rettslig klagerett.

Dette er helt i tråd med vår vurdering av lovverket. Det er kun grunneierne som er berørt part i ekspropriasjonssaken, ikke nabogruppen. Det er godt dokumentert at alle boliger er utenfor støysonen. Naboene er også rettslig beskyttet gjennom reguleringsbestemmelsene som sier at ingen boliger skal bli berørt av støy i henhold til myndighetenes norm på 45 desibel, d.v.s. 10 desibel under grenseverdien for offentlig vei. Naboene vil kunne høre lyden fra idrettsaktivitetene, men innenfor gjeldene normer.

Det ville vært diskriminerende om våre idrettsaktiviteter skulle tillegges strengere normer enn andre aktiviteter i samfunnet. Det som ikke har kommer fram i denne saken er at den største støybelastningen er ikke fra nye idrettsaktiviteter ved Fjord Motorpark, men fra eksisterende og kommunaleide Helganes Motorsportsenter.

Dette ligger nærmest bebyggelsen. Dette er et viktig poeng! Et byggetiltak innenfor støysonen til flyplassen forsøkes å stanses basert på eksisterende aktivitet på naboeiendommen, må være svært spesielt? Det er kun grunneierne som er part i saken slik den står nå, og som kan bringe fram sine innsigelser.

I og med at Nabogruppen og grunneierne synes å dele samme argumenter, er det ingenting som går tapt etter at Karmøy kommunestyre mandag avviste Nabogruppens klage. Våre idrettsklubber står for idrettens verdigrunnlag med ”fair play” og mener det er en selvfølge at alt skal gjøres formelt riktig og at spillereglene følges. Det må gjelde for alle parter!