I morgen åpnes denne strekningen offisielt – Hnytt

Siste:

I morgen åpnes denne strekningen offisielt

Selv om bilførere har kjørt på strekningen i flere måneder allerede er det først i morgen at den nye veien mellom Kvala og Fagerheim åpnes.

HAUGESUND: Strekningen har tatt over to år å bygge. Veien er hovedtrafikkåren nordover ut av Haugesund og mot Sveio og Bergen.

– De største utfordringene har vært trafikkavviklingen i forbindelse med støpingen av bruene og miljøtunnelen. I tillegg har det vært krevende å bygge ved Kvaladalselva og Dubberselva, for det er stilt strenge miljøkrav, forteller byggeleder Geir Egil Mortveit i Statens vegvesen i en pressemelding.

Veien blir åpnet av fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal klokken 11:00.

– Selv om veien åpner offisielt fredag, er det fremdeles litt arbeid som gjenstår. Blant annet gjør været sitt til at veien ikke blir merket de første dagene. Dermed vil det være redusert fart på strekningen, sier Mortveit.

Den 1340 meter lange veistrekningen består blant annet av to rundkjøringer, miljøtunnel gangveier og broer. Prisanslaget for prosjektet var 278 millioner 2015-kroner. I 2017-kroner tilsvare det 291 millioner kroner.

– Sluttsummen ser ut til å bli i overkant av 280 millioner kroner. Det er vi godt fornøyd med, sier Mortveit.

Dette er gjort:

 • Det er bygd 1340 meter firefeltsveg
 • I alt 1960 meter sykkelvei med fortau
 • 80 meter lang bro over Kvaladalselva
 • Bro over Dubberselva på 42 meter
 • Miljøtunnel på 142 meter i lengde
 • To rundkøringer
 • Gangbroer over Dubberselva
 • Omlegging og tilpassing av lokale veier, i alt 365 meter
 • Det er bygd fire busslommer
 • Rasteplass over miljøtunnel
 • 480 meter med støyvoller og 150 meter med støyskjermer
 • Vann- og avløpssystem i samarbeid med Haugesund kommune
 • Nye veilys