– Barnevernet har for lite kunnskap om barn – Hnytt

Siste:

– Barnevernet har for lite kunnskap om barn

Psykolog Bjørg Mannes er bekymret over måten barnevernet forholder seg til barn og deres familie på. Hun frykter barnevernet har for lite kunnskap om barn.

KARMØY: Psykologspesialist Bjørg Mannes kom for første gang i kontakt med Karmøy barnevern for et par år siden, da hun møtte en familie med en historie som engasjerte henne sterkt. I møtet med barnevernet opplever hun at barnevernsloven blir brutt. 

– Barnevernsloven blir brutt i forhold til at barn skal bli hørt, at de skal ha en tillitsperson og at det skal være tilsyn i et eventuelt fosterhjem minst fire ganger ganger i året. Jeg vil si at disse delene av loven blir brutt jevnlig, og det er veldig alvorlig. 

– Alle barn skal bli hørt

Barnevernsleder i Karmøy kommune, Jakob Bråtå, viser til at Karmøy barneverntjeneste ikke har hatt klagesaker i forhold til at barn ikke er blitt hørt, og at de dermed ikke har avvik på dette fra Fylkesmannen.

– Karmøy barneverntjeneste har som standard og prosedyre at alle barn skal bli hørt i egen sak, og medbestemmelse er en av grunnverdiene for arbeidet. Barneverntjenesten er også med i Barnevernproffene sitt «Mitt Liv-prosjekt» på øverste ambisjonsnivå, og medvirkning er der et av de viktigste arbeidsområdene.

Bråtå viser til at det ikke er krav til at barn under omsorg skal ha en tillitsperson, men at det er krav til at barn skal tilbys tillitsperson. Barneverntjeneste tilbyr følgelig alle barn minst en gang i året å møte en tillitsperson, og dette dokumenteres også på hvert enkelt barn sin journal. Det er laget prosedyrer som skal følge dette opp.

Barn i fosterhjem skal også i følge loven ha tilsyn minst fire ganger ganger i året. I Karmøy kommune har alle barn fått tilsyn i 2017, men det har vært avvik i enkelt kvartaler på noen barn. 

– Målsettingen for 2018 er å ha null avvik på tilsyn, sier barnevernslederen.

Les også: Store avvik i Karmøy barnevern – politikere krever tiltak 

Stor pågang fra foreldre

Susan Borg opplever også stor pågang fra foreldre som står midt oppe i barnevernssaker. Hun kjenner seg maktesløs både som medmenneske og politiker, og håper at barnevernet nå får et løft og en kompetanseheving. 

– Jeg er glad for at vi nå får det nye familiesenteret, der det ikke bare skal tas hensyn til barna, men også til hele familien rundt. Jeg har håp om at ting skal endre seg, blant annet blir det satt over mer penger fra regjeringen til barnevernet nå.  

– For lite kunnskap om barn i barnevernet

Bjørg Mannes opplever at det er for lite kunnskap om barns psykologiske utvikling i barnevernet.

– Det har jeg sett utallige eksempler på. Vi vet at barn tar ansvar når det skjer noe leit i familien, de kan gjerne tro at det er på grunn av dem det skjer. For eksempel tok jeg opp dette med barnevernet, da en gutt på 8-9 år ble hentet ut av hjemmet. Jeg spurte om de hadde forklart ham hvorfor han ikke kunne bo hjemme. Da fikk jeg som svar at det hadde de ikke kompetanse til. 

Bråtå på sin side viser til at hovedutvalget i Karmøy kommune vedtok «Opplæringsplan for Karmøy barneverntjeneste» i februar 2017. Det ble i den saken fremlagt oversikt på kompetansesituasjonen i barneverntjenesten.

– Det kom ikke anmerkninger fra Hovedutvalget på planen. BLD og BUFDIR er i gang med å lage og iverksette ny kompetanseplan for barnevernet i Norge, herunder nasjonal videreutdanning for både barnevernledere og veiledere. Karmøy barneverntjeneste deltar på begge de iverksatte nasjonale videreutdanninger.

Forebyggende innsats i hjemmet

Susan Borg og Bjørg Mannes mener begge at den forebyggende innsatsen i barnevernets arbeid bør styrkes, og at midlene i dag blir skjevt fordelt.

– Når vi ser på hvor mye penger det er satt av til hjelp i hjemmet, og hvor mye som er satt av til tiltak utenfor hjemmet, så ser vi at det eksempelvis er satt av fem millioner i den første potten mot 50  millioner i den andre. Tankegangen her er jo helt feil, sier Borg.

– Vi har jo også sett at det lille budsjettet på forebygging ikke engang har blitt brukt opp. Forstå det den som kan, legger Mannes til. 

Men ting er i ferd med å skje. Karmøy barneverntjeneste har foreslått og fått tilslutning for å mer enn å doble ressursinnsatsen på det forebyggende området i 2017. Hovedutvalget sluttet seg til dette, og vedtok opprettelse av Familiesenter som et 3-årig prosjekt fra 2017.

– Karmøy barneverntjeneste har som en faktisk konsekvens av dette økt antall familieveiledere i 2017 fra 4 til 9, altså mer enn dobling av ressursinnsatsen på forebygging. Dersom politikerne ønsker å bruke enda mer midler til forebygging, er det noe politikerne selv må svare for, sier barnevernsleder Bråtå i en kommentar.