Nekter elevene å gå på skole – Hnytt

Siste:

Foto: Hordaland Fylkeskommune
Foto: Hordaland Fylkeskommune

Nekter elevene å gå på skole

Flom og snøskredfare i Odda gjør at rektor Øyvind Bjørkevoll ved Odda videregående skole nekter elevene å gå på skole.

ODDA: Flere hundre millimeter med nedbør de siste dagene har ført til stor flomfare flere steder i distriktet. I Odda har nedbøren kommet i form av snø. Mildværet de siste dagene har ført til stor snøskredsfare. Det har rektor Bjørkevoll ved Odda videregående skole tatt konsekvensen av.

– Vi er bekymret for det været som varsles nå. Det er stor skredfare, og flere av våre elever bor slik til at de må ferdes på svært rasutsatte veier, sier Bjørkevoll til NRK.

Rektoren forteller til NRK at han har fått telefoner fra bekymrede foreldre og at det derfor blir hjemmeskole. Der skolen tar i bruk digitale verktøy for å gjennomføre undervisningen.

Kommuneledelsen vil overvåke situasjonen tett og har hevet beredskapsnivået. Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overvåker været i området og har sendt eksperter til området.

– Vi er her for å følge med utviklingen og bistå kommunene. Først og fremst skal vi holde dem oppdatert. I tillegg kan vi bistå dem dersom noe skjer, sier Jomar Bergheim, distriktsingeniør i NVE Region Vest til NRK.