NATO-topp kommer til Haugesund – Hnytt

Siste:

NATO-topp kommer til Haugesund

Viseadmiral og Norges øverste militære representant i NATO, Ketil Olsen, kommer til Haugesundkonferansen når konferansen fyller 25 år.

MARITIM POLITIKK: Haugesundkonferansen er en av de virkelig store maritime konferansene i Norge og pleier å ta for seg aktuelle maritime problemstillinger. Årets store trekkplaster er Viseadmiral Ketil Olsen. Han er Norges øverste militære representant i NATO.

– Viseadmiral Ketil Olsen er utfordret på å si noe om de frie farledene på verdenshavene er truet med økte kinesiske ambisjoner blant annet i Sør-Kina havet og Indiahavet, uttrykt gjennom for eksempel byggingen av kunstige øyer og en ny marinebase i Djibouti, og Trumps signaler om å sette amerikanske interesser først, økt amerikansk proteksjonisme og at andre NATO-land må ta et større ansvar, skriver konferansen i en pressemelding.

Konferansen arrangeres den 6. og 7. februar neste år har fått overskriften “Norge på havet”. Haugesundkonferansen åpnes av næringsminister Monica Mæland.