Vil ikke ha gjentakelse av flommen i 2004 – Hnytt

Siste:

Vil ikke ha gjentakelse av flommen i 2004

Når regn og tunge skyer driver innover fjordene og møter fjellene i Vindafjord risikerer kommunen store nedbørsmengder. Flommen i 2004 har imidlertid fått vindafjordingene til å gardere seg mot flomskader.

SANDEID: NVE har gått ut med flomvarsel på oransje nivå for Vestlandet etter at det er meldt opptil 400 millimeter nedbør kombinert med høye temperaturer og vind.

– Det er aldri kjekt å få melding fra fylkesmannen om at det vil bli ekstreme nedbørsmengder, men vi er nok bedre forberedt nå enn tidligere, sier Vindafjord-ordfører Ole Johan Vierdal.

I videovinduet over kan du se noen av flomsikringstiltakene som er gjort i Vindafjord de siste årene.