Avaldsnesprosjektet mottok milliongave – Hnytt

Siste:

Astrid Thorsen Børresen overrekker Jarle Nilsen sjekken på én million kroner.

Avaldsnesprosjektet mottok milliongave

I dag mottok Avaldsnesprosjektet en sjekk på én million kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank.

AVALDSNES: Pengene skal brukes til å bygge en historisk lekepark og aktivitetspark på Avaldsnes. Parken blir en del av den planlagte museumsparken som skal etableres på det sentrale kirkeplatået. Olavskirken og den nyoppdagede kongsgårdruinen vil være de sentrale elementene i museumsparken.

– Det blir en historisk lekepark der vi bruker lekeapparater og lager oppgaver som barna skal løses som har et historisk tema tilknyttet Avaldsnes. Så det skal bli kjekt både for unger og barnefamilier å komme hit, forteller leder for Avaldsnesprosjektet, Marit Synnøve Vea.

Digital formidling

Parken skal ha én aktivitetsdel som er rettet mot barnefamilier og én aktivitetsdel som er rettet mot tenåringer og ungdom. Tiltakene som gjennomføres i aktivitetsparken skal være engasjerende og ha en historisk tilknytning til Avaldsnes. Alle tiltak må også ta hensyn til kulturminner og kulturlandskap.

– Vi har tenkt å sette i gang en digital formidling for ungdom slik at også de tar i bruk kulturlandskapet og kulturminnene på Avaldsnes.

Tiltakene for tenåringer skal foregå gjennom digital formidling ved bruk av apper, beacons og AR-teknologi (utvidet virkelighet) der tenåringene bruker mobil og nettbrett for å løse oppgaver.

Astrid Thorsen Børresen, banksjef for SR-Bank Karmøy, overrakte tirsdag formiddag sjekken til ordfører Jarle Nilsen som mottok gaven på vegne av Karmøy kommune.

– Vi valgte å støtte dette prosjektet fordi det er et fantastisk viktig og flott prosjekt. Det er ikke bare et lokalt prosjekt, men også et regionalt og nasjonalt prosjekt. For oss i SR-Bank, så er det viktig å bidra lokalt. Derfor gir vi deler av overskuddet vårt via SR-stiftelsen til lokal verdiskapning, og dette er lokal verdiskapning, forteller hun.