"KARMØY KULTURSTUE" – Hnytt

Siste:

Kaien i Kopervik er foreslått som en aktuell lokasjon for et nytt kulturhus. (Foto: Karmsund Havn IKS)
Kaien i Kopervik er foreslått som en aktuell lokasjon for et nytt kulturhus. (Foto: Karmsund Havn IKS)

«KARMØY KULTURSTUE»

"Rubin Sanson håper et nytt kultursenter vil dekke behovet for de fleste kunstneriske aktiviteter Karmøys befolkning har behov for, og ikke kun for folk som digger pubkulturen. Det kreves mere enn en rekke med lokaler for pubkonserter, med leilighetskomplekser på toppen", skriver Sanson i dette leserinnlegget

Det er med glede jeg registrerer at arbeidet med Karmøys etterlengtete kunst- og kultursenter (Storstue) nå er kommet i befolkningens fokus, både på godt og ondt. Forhåpentligvis et kultursenter som vil dekke behovet for de fleste kunstneriske aktiviteter Karmøys befolkning har behov for, og ikke kun for folk som digger pubkulturen. Det kreves mere enn en rekke med lokaler for pubkonserter, med leilighetskomplekser på toppen!

Mange vil også ha behov for et stort og estetisk utformet konserthus, hvor store klassiske verk kan utføres i sin helhet, og ikke bare i utdrag som ofte blir tilbudt på Haugalandet i dag. Gruppen som har pådratt seg ansvaret med å utrede behovet for dette konsert- og operahus, kunne med fordel tatt seg en tur til Reykjavik og fått en omvisning på «HARPA», Islands verdensberømte konsert- og operahus. Islendingene bestemte seg for å fullføre bygget midt under bankkrisen, men måtte i første omgang ta ut kongressdelen (bl.a. operahotellet). HARPA ligger på «Waterfronten» og inneholder 3 konsertsaler ved siden av hverandre, én på 200 seter egnet til konserter med mindre ensembler, korps og små rockeband, én for større rockearrangementer (700 seter) og så selve operaen med plass til 1500 tilhørere. Slusene mellom salene er absolutt lydtette, og akustikken i hver sal kan reguleres elektronisk! Kulturbygningen inneholder dessuten kunstgalleri og en førsteklasses restaurant. Totalt kom regningen på ca. 680 mill. NOK, under halvparten av hva konserthuset i Stavanger kostet, og som jeg for egen regning må tilføye et betydelig bedre kulturbygg!

Jeg er glad for å høre at Steinar Andsnes er tatt opp i gruppen som skal planlegge dette viktige kulturbygget, da er det i alle fall én i gruppen som vet hvor «skoen» trykker for alle oss (eldre?!) som i over 40 år har ventet på et kulturbygg hvor store klassiske verk og opera kan fremføres i rolige og estetisk omgivelser. Så håper jeg gruppen i første omgang utarbeider en funksjonsbeskrivelse, som forteller Karmøys politikere og arkitektene hva slags kunstneriske aktiviteter dette storslagne kultursenteret skal omfatte. Godkjenner kommunestyret funksjonsbeskrivelsen, bør det snarest nedsette en plankomité til å utforme et forprosjekt vedlagt finansieringsplan, som så legges frem for kommunestyret for endelig godkjenning og realisering innen utgangen av 2020.