"Hvem skaper politikerforakt?" – Hnytt

Siste:

Helge Thorheim.
Helge Thorheim.
Kent Olsen

«Hvem skaper politikerforakt?»

"Når en ser det spillet som har utviklet seg i forbindelse med oppnevning av medlem til Nobelkomiteen, er det da rart at det blir politikerforakt?", skriver tidligere stortingsrepresentant Helge Thorheim i dette leserinnlegget.

MENINGER: Den siste tids utvikling i saken om Stortingets utnevning av medlemmer til Nobelkomiteen har satt det politiske spillet i gang for alvor. Det er ikke annet enn et uverdig spill. Når sentrale politikere på Stortinget, med presidenten og de parlamentariske lederne i spissen, kan bruke mye av sin energi i dagevis for å finne kreative måter å løse «floken» på for å unngå at Carl I. Hagen blir valgt som medlem av Nobelkomiteen, ja da reduserer de seg selv til personer som er mer opptatt av å delta i et skittent spill enn å bruke tiden sin til å tenke ut lange, gode tanker om hvordan vi kan bygge en enda bedre fremtid for vår nasjon, og ikke minst for våre etterkommere.

Naivt

Det spillet som nå har utviklet seg på Stortinget, er et spill med argumenter som låter svært hule, og som jeg tror de aller fleste som følger med gjennomskuer. Når Fremskrittspartiet fremmer Carl I. Hagen som sin kandidat, ja da svarer opposisjonen (inkl KrF og Venstre) med at «han er jo vararepresentant til Stortinget og kan komme til å møte der, og det er derfor ikke bra for uavhengigheten mellom Stortinget og Nobelkomiteen». Tallrike eksempler har imidlertid vist at dette ikke har vært noen problemstilling tidligere. Det mest ytterliggående eksemplet fra tidligere oppnevning er oppnevnelsen av Torbjørn Jagland. Han ble utnevnt som medlem mens han satt som Stortingspresident. Han hadde også vært Statsminister, Utenriksminister og partileder. Dessuten valgte Ap Jagland som sin kandidat for 6 nye år i Nobelkomiteen selv om han hadde tiltrådt ny stilling som generalsekretær i Europarådet. Flere eksempler finnes også, men jeg skal ikke dra disse opp på nytt her. Det er imidlertid naivt å tro at verden rundt oss skal oppfatte at det er et skille mellom Statsmakten og Nobelkomiteen med en slik forhistorie av oppnevninger.

Jeg har merket meg at Abid Raja fra Venstre, og som en av visepresidentene i Stortinget, har fremmet forslag om hastebeslutning av nye regler som skal hindre at Carl I. Hagen blir valgt. Raja har ikke vist en særlig fremtredende rolle etter at han lanserte sin ide. Men det er tydelig at de andre partiene (bortsett fra FrP og H) arbeider videre langs dette sporet. Og jeg finner det svært bekymringsfullt at Stortingets mest sentrale politikere kan holde på slik. Jeg synes det er spesielt trist at et stort parti som Arbeiderpartiet med sin sentrale partiledelse kan synke så lavt at de involverer seg i dette uverdige spillet. Jeg finner det oppsiktsvekkende at partiorganisasjonen til AP og «fagrørsla» tillater at dette spillet kan pågå i dagevis.

Politikerforakt

Det kan vel ikke herske noen tvil om at opposisjonen har til hensikt å sette krokfot på valg av Carl I. Hagen som medlem av Nobelkomiteen. Argumentasjonen som brukes om at det er for å sette skille mellom Stortinget og Nobelkomiteen er hul, og det bekrefter bare mobbingen av Carl og FrP, når det er viktig å sette nye regler i all hast forut for valget til komiteen som skal gjøres nå.

Det synes som om det kan være behov for en nærmere gjennomgang for å lage regler for valg av medlemmer til Nobelkomiteen og til andre embeter, men dette bør en bruke tilstrekkelig tid på for å skape et godt regelverk som alle partier slutte opp om og da la regelverket begynne å gjelde fra neste stortingsperiode.

Når en ser det spillet som har utviklet seg i forbindelse med oppnevning av medlem til Nobelkomiteen, er det da rart at det blir politikerforakt?

For egen del håper jeg Carl I. Hagen blir valgt inn i Nobelkomiteen. Vi trenger en representant som er uredd, kunnskapsrik og som har svært mange års erfaring fra arbeid med samfunnsutviklingen i vårt land og i verden forøvrig. I tillegg har Hagen stor kunnskap om forståelse av hva som ligger i Nobels testamente, og hva som var hans intensjoner bak opprettelsen av en fredspris.