Sundveien er ferdig - slik ser den ut – Hnytt

Siste:

Sundveien er ferdig – slik ser den ut

Veiprosjektet til 48,5 millioner kroner åpner mandag.

KOPERVIK: Førstkommende mandag blir det offisiell åpning av Sundveien etter at anleggsarbeidet har pågått siden august 2016.

For å markere at veistrekningen har blitt sikrere blant annet for myke trafikanter vil fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal stå for den offisielle åpningen av ny gang- og sykkelvei på 1300 meter som er bygget mellom Østrem og Skår.

Omfattende prosjekt

Veiprosjektet har kostet 48,5 millioner kroner og inneholder en lang rekke forbedringer langs den tidligere så trafikkfarlige strekningen. Blant tiltakene som er gjort er nye veilys langs hele strekningen. nye busslommer, nytt vann- og avløpsanlegg og 510 kvadratmeter med natursteinmur.

– Prosjektet har vært utfordrende. Trafikk på smal vei, sprenging nær hus og omfattende grøftearbeid i Ålavikveien har vært krevende. Stor takk til alle naboer som har vært veldig tålmodig, sier prosjektleder Einar Færaas i Statens Vegvesen.