Kjøpte 450 ecstasytabletter og 300 gram amfetamin – Hnytt

Siste:

Arkivfoto
Arkivfoto
Arkivfoto

Kjøpte 450 ecstasytabletter og 300 gram amfetamin

En 32 år gammel mann fra Haugesund skal i Haugaland tingrett ha erkjent at han har solgt unna større mengder narkotika til flere personer. Nå må han sone en lengre fengselsstraff.

HAUGESUND: I følge dommen innrømmet mannen i retten at han i midten av oktober 2016 kjøpte rundt 300 gram amfetamin og cirka 450 tabletter ecstasy. Han skal, i følge kjennelsen, ha betalt rundt 50 000 kroner for stoffet.

Haugesundsmannen skal imidlertid ha tjent godt med penger på å distribuere og selge stoffet videre. Han skal blant annet ha fått rundt 15000 kroner da han solgte 100 gram amfetamin til en kvinnelig bekjent. Han skal også ha solgt rundt 100 ecstasytabletter videre før han ble tatt i slutten av oktober i fjor. Deler av beslaget skal ha blitt funnet under ransakingen av et lokale mannen disponerte. Totalt skal den 32 år gamle mannen ha tjent 47 000 kroner på narkotikasalget.

Under ransakingen av et lokale mannen diponerte skal politiet også ha funnet 10 000 mg testosteron og 9500 mg nandrolon. Siktede innrømmet at han hadde bestilt dopingmidlene på nettet og fått de levert dagen før. Dopingmidlene skulle han, i følge forklaringen, levere videre til en kompis.

I straffeutmålingen mener retten at det ikke taler til 32-åringens fordel at han er domfelt to ganger tidligere, siste gang i oktober 2012. Da ble han dømt til fengsel i to år, hvorav 90 dager ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han har også blitt bøtelagt to ganger for overtredelse av narkotikalovgivningen og én gang for vold.

Til tross for at retten finner det formildende at forholdet er noe tilbake i tid har tingrett likevel dømt mannen til en fengselsstraff på ett år og ti måneder. Åtte måneder av dommen er gjort betinget med en prøvetid på tre år.

32-åringen må også tåle at staten inndrar 44750 kroner.