Blir Haugaland Kraft sin tredje største eier – Hnytt

Siste:

Blir Haugaland Kraft sin tredje største eier

Finnås Kraftlag blir Haugaland Kraft sin tredje største eier.

KRAFT: Det ble klart etter at et ekstraordinært årsmøte i Finnås Kraftlag SA og en ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS vedtok å konvertere Finnås Kraftlag sin eierpost på 10,14 % i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til eierskap i Haugaland Kraft.

Avtalen skjer etter at Finnås Kraftlag sine aksjer i SKL overføres til Haugaland Kraft, mot at Finnås Kraftlag får et vederlag i aksjer i Haugaland Kraft.

Finnås Kraftlag blir med denne transaksjonen en betydelig eier i Haugaland Kraft med en aksjepost på 10,5 %.

– Denne løsningen gir en fremtidsrettet modell som vil styrke begge selskaper. Finnås Kraftlag ser på Haugaland Kraft som en spennende bedrift som vil gi Finnås Kraftlag langsiktig avkastning, uttaler Nils Gunnar Gloppen, elverksjef i Finnås Kraftlag i følge en pressemelding.

Endringen gjelder fra nyttår og er en oppfølging av intensjonsavtalen som ble inngått mellom selskapene i september. Karmøy kommune er fremdeles største eier i Haugaland Kraft med sine 38,25 prosent, mens Haugesund med sine 27, 27 prosent er kraftlagets nest største eier. Øvrige eiere er Tysvær Kommune (8,36%), Vindafjord Kommune (5,84%), Sveio Kommune (4,31% ), SØK AS (4,21%),  Bokn Kommune( 0,92%), Utsira Kommune (0,35%).

Haugaland Kraft blir majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag med 53,3 prosent etter transaksjonen. Endringene gjøres gjeldende fra årsskiftet.

– Haugaland Kraft vil med dette få inn en ny eier med kompetanse som er viktig for våre forretningsområder og for videre utvikling av Haugaland Kraft som et regionalt selskap. Ved at Finnås Kraftlag kommer med på eiersiden legges også et godt grunnlag for en styrking av beredskapen i hele regionen. Med denne transaksjonen blir vi majoritetseier i Sunnhordland Kraftlag AS og dermed blir SKL en del av Haugaland Kraft konsernet, sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga i en pressemelding

Haugaland Kraft omsatte for i underkant av 2 milliarder kroner og hadde et resultat på 797 millioner kroner i 2016.