Den tredje flokken – Hnytt

Siste:

DELER ERFARINGER: Vibekke Sørensen, Marianne Sol Levinsen og Ingrid Quist skal samtale med debattleder Knut Netland.
DELER ERFARINGER: Vibekke Sørensen, Marianne Sol Levinsen og Ingrid Quist skal samtale med debattleder Knut Netland.
Kreftomsorg Rogaland

Den tredje flokken

De aller nærmeste betyr utrolig mye for den som er rammet av alvorlig og livstruende sykdom. Men støtte fra arbeidskollegaer, vennegjengen og naboer, den tredje flokken, er også av stor betydning.

HELSE: I Haugesund blir det satt fokus på den såkalte tredje flokken i et arrangement på Staalehuset onsdag 15. november.

– Vi som naboer, trenere, lærere og arbeidskolleger er i denne flokken som Per Fugelli snakket så mye om. Men det å våge å bry seg kan for mange være et stort steg å ta, sier Målfrid Haraldseid Eide i Kreftomsorg Rogaland.

Verdensdagen for lindrende behandling markeres årlig rundt om i landet. Selve dagen internasjonalt er 3. oktober, men de ulike helseforetakene velger gjerne ulike dager for sine markeringer. Helse Fonnas dag er altså i morgen, og blir lagt opp som en paneldebatt med deltakere som enten er rammet selv eller har erfaring i å møte alvorlig sykdom.

– Vi tenker dette er et tema som er viktig å løfte frem, da vi opplever i vår hverdag at det å kjenne på at noen bryr seg, eller ikke bryr seg, har stor betydning for den enkelte sin mestring av den nye livssituasjonen, sier Haraldseid Eide.

Ingrid Quist (kreftrammet), Vibeke Sørensen (Parkinsonrammet), Marianne Sol Levinsen (etterlatt), Annbjørg Lunde (Helse-og sosialsjet Tysvær kommune, Gro Steensnæs Håvåg, pensjonert sjukehusprest, Kjell Inge Bråtveit (rektor Skudesneshavn ungdomsskole)og kreftkoordinator Eva B. Johannesen i Haugesund skal sammen med debattleder Knut Netland snakke om spørsmål som:

Hva kan vi bidra med, som medmennesker, trenere, naboer, lærere og venner? Hvordan kan vi ta kontakt og opprettholde kontakten med familiene som er rammet av alvorlig sykdom?

– Målgruppen er folk flest, da vi alle før eller senere vil oppleve at noen i vårt nærmiljø blir rammet, hvis vi ikke allerede har opplevd det.