Aron (13) skal slå et slag for jordas miljø – Hnytt

Siste:

Den norske delegasjonen til klimatoppmøte i Bonn. Her på ferjen til Kiel. Aron Schaanning fra Haugesund til venstre i bildet. Foto: Hanna Hågensen Aasen
Den norske delegasjonen til klimatoppmøte i Bonn. Her på ferjen til Kiel. Aron Schaanning fra Haugesund til venstre i bildet. Foto: Hanna Hågensen Aasen

Aron (13) skal slå et slag for jordas miljø

Når flere av verden statsledere nå sitter samlet for å stake ut veiene videre inne miljøspørmål er det med en 13 år gammel gutt fra Haugesund som vaktbikkje.

MILJØ: Aron Schaanning (13) fra Haugesund er nemlig én av fem barn og unge fra Norge som skal sitte ringside i Bonn for å representere norske barn på klimakonferansen.

– Jeg ønsker at de som bestemmer skal høre på barn sine meninger i saker som handler om klima. Det er tross alt vi som skal bo på jorda i framtida. 

FNs klimapanel er samlet i Bonn for å følge opp Parisavtalen fra desember 2015. I Bonn skal landene arbeide videre med utforming av reglene rundt Parisavtalen, og ikke minst diskutere opplegget for Parisavtalen om at klimamålene skal oppdateres eller skjerpes i 2020. 

De norske miljøagentene reiste til den tyske byen mandag og vil være ringside frem til 17. november. Schaaning har vært miljøagent i tre år, men det er første gang han deltar på miljøkonferansen. Her skal han, sammen med de fire andre norske barna, forsøke å påvirke politikerne til å både følge opp og forbedre Parisavtalen.

– Jeg gleder meg spesielt til å møte FNs klimapanel. Både til å høre mer om deres arbeid, og å få overlevere vår rapport på vegne av norske barn.

Barnas klimapanel består av åtte miljøagenter mellom 12 og 15 år fra hele landet og ble stiftet i 2015. Panelet skal fungere som et talerør for norske barn i miljø- og klimaspørsmål. Blant annet har de tidligere i høst gitt ut en rapport hvor de har fått samlet inn innspill fra hundrevis av norske barn i klimaspørmål.

Denne rapporten presenteres for politikerne under klimatoppmøte, hvor blant annet Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil være til stedet. De norske miljøagentene skal også møte FNs Klimapanel og miljø- og energikomiteen.

– På sikt ønsker Miljøagentene at Barnas Klimapanel kan skape et større engasjement blant barn på tvers av landegrenser, og ønsker å være et pådriver for utvikle et internasjonalt Barnas Klimapanel. FNs barnekonvensjon sier at alle barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem, og Barnas Klimapanels fremste sak er at fremtidens klima i høyeste grad er noe som angår barn, skriver kommunikasjonsrådgiver for Miljøagentene Hanna Hågensen Aasen i en pressemelding.