Klare tegn til bedring for Eidesvik – Hnytt

Siste:

Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik. Foto: Marius A. Haugen
Administrerende direktør Jan Fredrik Meling i Eidesvik. Foto: Marius A. Haugen

Klare tegn til bedring for Eidesvik

Eidesvik Offshore viser klare tegn til bedring. Det viser kvartalsrapporten for tredje kvartal.

SHIPPING: Som så mange andre av landets rederier har Eidesvik Offshore slitt med inntjeningen på grunn av turbulente og volatile priser inne oljenæringen. Det vises også igjen i regnskapene til rederiet. Bømlo-rederiet kunne vise til driftsinntekter på 157 millioner kroner i tredje kvartal, ned fra 201,4 millioner kroner i samme periode i fjor.

Regnskapstallene viser i følge rapporten likevel tegn til bedring. Rederiet kan vise til et resultat etter skatt for tredje kvartal på 32,3 millioner kroner. Det er nesten 180 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor. Da var tallene blodrøde på minus 143,3 millioner kroner.

Totalt har rederiet hatt inntekter på 621,7 millioner kroner per 30. september. Det inkluderer et termineringsvederlag for seismikkskipet «Viking Vanquish» på 138,2 millioner kroner da Eidesvik og det franske selskapet CGG ble i januar enig om å endre ratene til skipet. I tillegg har rederiet hatt en gevinst på 17,2 millioner kroner da de solgte skipet «Viking Poseidon» i februar.

Sammenlignes tallene med de samlede inntektene for de første ni månedene i 2016, som var på 574,7 millioner kroner, viser finansrapporten for de første ni månedene dermed klare tegn på bedring.

Eidesvik har i dag en bokført egenkapital på 1,788 milliarder kroner, ned fra 1,948 milliarder kroner fra året før. Det tilsvarer en egenkapitalandel på hele 40 %. Netto rentebærende i utgangen av september var 2,045 milliarder kroner. De er over 800 millioner kroner mindre enn samme periode i fjor. Da hadde rederiet 2,882 milliarder kroner i gjeld.

– Spotmarkedet for forsyningskip hadde en god sommersesong med fornuftige ratenivåer og utnyttelse. Vi forventer at vintersesongen blir vanskelig med færre rigger i operasjon og avslutning av boreprogrammer. Det forventes et overskudd av tilbud innenfor forsyningsskip både på kort og mellomlang sikt og derfor et vanskelig marked enda en tid fremover. I subsea segmentet ser vi en økning i antall av forespørsler for skip både til korte og mellomlange kontrakter, skriver rederiet i kvartalsrapporten for tredje kvartal.