Alvorlig for Skakkesenteret – Hnytt

Siste:

Arkivfoto

Alvorlig for Skakkesenteret

Styret i Skakkesenteret ber Etne kommune om millioner for å unngå konkurs.

ETNE: Etnebuen drømte om Skakkesenteret i mange år. I 2012 klippet de snoren for storstua med idrettshall, kafé, kino storsal, bibliotek, kulturskole og videregående skole. Fem år etterpå er senteret truet av konkurs.

Det ble nylig kjent at Etne kommune trolig slipper å kjøpe Hordaland fylke sine arealer i Skakkesenteret for 21 millioner kroner, noe de i følge kontrakten var forpliktet til siden Etne vgs legges ned før 2021. Nå ser det ut til at kommunen får overta fylkets arealer gratis mot å dekke opp for husleia fram til 2021, et beløp på om lag fem millioner kroner, skriver Grannar.

— En god avtale for Etne kommune. Men det hjelper dessverre ikke driften til Skakke, sier den nye styrelederen Ståle Tungesvik til Grannar.

Skakke har en gjeld på 42 millioner kroner, som det fram til nå bare er betalt renter på. Selskapet er per i dag ikke i stand til å betale avdrag. Etter samtaler med banken er det konkludert med at gjelden må reduseres med 10-15 millioner kroner. Tungesvik mener Etne kommune har en moralsk plikt til å bidra. I første omgang blir kommunen og Etne Sparebank invitert til et møte der mulige løsninger står på agendaen.