Bekrefter byggestart til våren – Hnytt

Siste:

Bekrefter byggestart til våren

Arbeidet med Rogfast starter opp i 2018.

I statsbudsjettet for 2018 legges det opp til anleggstart i Rogfast våren 2018. Prosjektet forventes åpnet for trafikk i løpet av 2025-2026 og skal gi ferjefri forbindelse mellom Kristiansand og Trondheim.

Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Arsvågen i Bokn kommune, og en 3,7 km lang tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen blir den lengste og dypeste undersjøiske veitunnelen i verden, med laveste punkt på 392 meter under havoverflaten.

For 2018 foreslår regjeringen 500 millioner kroner. Av dette er 100 millioner kroner statlige midler og 400 millioner kroner er det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet.

Ferjesambandet E39 Mortavika–Arsvågen vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk.