Får reservekai, landstrøm, gang- og sykkelvei – Hnytt

Siste:

Arkivfoto

Får reservekai, landstrøm, gang- og sykkelvei

STATSBUDSJETTET: Et av tiltakene som er listet opp i statsbudsjettet for 2018 er videre bygging av gang og sykkelvei langs E134 på strekningen Ølen – Ølensvåg.

Av ørige prosjekter som skal realiseres i regionen erlandstrøm på ferjekaien i Arsvågen. I statsbudsjettet bekreftes det samtidig at det blir bygging av reservekai på Hanasand i Rennesøy. Dermed vil reisetiden ved kraftig uvær reduseres betydelig i Boknafjordssambandet når det nye anløpsstedet er på plass.