SAS-streiken avblåses – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Marius Haugen

SAS-streiken avblåses

Flyselskapet og pilotene er blitt enige. Dermed blir det ingen storstreik.

Norsk Flygerforbund og Parat har kommet til enighet med SAS og NHO om en ny tariffavtale.

– Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, uttaler forhandlingslederne i en pressemelding.

Det ble varslet full storstreik på grunn av stor uenighet mellom SAS og pilotene. Partene valgte imidlertid å sette seg sammen for å forsøke å finne en løsning. I løpet av natten skal partene ha funnet frem til en løsning. I følge en pressemelding er det tre elementer  som er med å sikrer en avtale. Dette er at den sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne ta ferie innenfor skoleferien, og at det blir en lønnsøkning på seks prosent over tre år.

 

SAS innstilte i går over 100 avganger landet over som følge av streikefaren. SAS-avgangen fra Haugesund klokken 0940 er innstilt. Morgenavgangene fra Haugesund lufthavn gikk i imidlertid som normalt.