Mannefall i den maritime næringen – Hnytt

Siste:

På bildet er Østensjø-skipet «Edda Fjord. Arkivfoto: Østensjø Rederi.
På bildet er Østensjø-skipet «Edda Fjord. Arkivfoto: Østensjø Rederi.

Mannefall i den maritime næringen

9000 mennesker mistet jobben i den maritime næringen i fjor. Det viser tall fra analysebyrået Menon.

MARITIM NÆRING: Byrået har på oppdrag fra Maritim Forum utarbeidet en oversikt over hvor mange som mistet jobben og hvordan det gikk med den maritime næringen.

– Basert på regnskapstallene for 2016 og foreløpige analyser, ligger det an til en nedgang i omsetning og verdiskaping for den maritime næringen på omkring 20 prosent, sier daglig leder Tord Dale i Maritim Forum til nettstedet Sysla.no.

I følge rapporten eksporterte den norske maritim næringen varer og tjenester for 284 milliarder i 2015. Næringen er dermed Norges nest største eksportnæringen, etter petroleum i 2015.

I følge analysebyrået sto næringen bak 24 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport i 2015.

De endelige tallene fra rapporten presenteres på Haugesundskonferansen neste år.