Utbedrer holdeplassene på Brekke – Hnytt

Siste:

ARBEID: Det arbeides med å utbedre holdeplassene på Brekke, forklarer kollektivkontakt i Statens Vegvesen, Oddrun Lund.

Utbedrer holdeplassene på Brekke

Om rundt en måned skal de nye holdeplassene på Brekke stå ferdig.

BREKKE: Arbeidet med å utbedre holdeplassene på Brekke er godt i gang, og om rundt en måned skal de være ferdige.

– Vi bruker en del kollektivmidler for å utbedre holdeplassene. Vi har noen midler i Haugalandspakken som vi gjør en del slike tiltak på, og da er det snakk om å utbedre holdeplassene slik at de blir universelt utformet, forteller kollektivkontakt i Statens Vegvesen Oddrun Lund.

Lund erkjenner at det er en skummel plass for fotgjengere å krysse for å komme til og fra busstoppet i sørgående retning, og håper at utbedringen vil gjør det mindre farlig.

– Det er mye trafikk forbi her, og busstoppet ligger litt oppi et kryss med avkjøring til Brekke-feltet, samtidig som den ligger i en litt stygg kurve. Så det er veldig skummelt at busspassasjerene krysser vegen akkurat her, sier Lund, og forklarer arbeidet som blir utført:

– Vi flytter den nordgående bussruten litt lenger nord og utbedrer begge og legger til rette for kryssing slik at den skjer bak bussen i kjøreretningen og at vi får fotgjengerkryssing oppe på sletten her som det er sikt.

Ikke gangfelt

Selv om Lund ser utfordringer med området, blir det likevel ikke gangfelt.

– Det får vi ikke lov til å anlegge her. Da må vi sette ned til 50 og vi må ha et visst antall som krysser i timen etter håndbøkene våre. Vi legger til rette for kryssing uten gangfelt.

 – Kan dere se noe på en 50-sone i fremtiden?

– Det er vanskelig å si det når det er trafikksikkerhetsfolkene hos oss som gjør det, sier Lund.

– Vi ser på gangfeltene so mvi har lengre nord, på de neste to busstoppene, Klubben og Flesland. Der er det gangfelt i 60-sonen, og der jobbes det med å finne en bedre løsning, men det er ikke landet på hvordan det blir.