Skrinlegger 50 metersbasseng i Haugesund – Hnytt

Siste:

Arkivfoto: Trond Froestad

Skrinlegger 50 metersbasseng i Haugesund

Politikerne i Haugesund går trolig for et mindre folkebad i Haugesund. Det ble klart etter at formannskapet i Haugesund diskuterte bassengplanene i byen.

HAUGESUND: Formannskapet i Haugesund diskuterte i ettermiddag hvordan et nytt svømmeanlegg skal se ut i byen. Dagens anlegg synger på siste verset og vedlikeholdsetterslepet er så stort at hallen er uegnet.

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen har, basert på arbeidsgruppens rapport, anbefalt å gå videre med to alternativer, som enten skal bygges på Flotmyr eller i Idrettsparken:

1) Et nøkternt svømmeanlegg med fokus på svømmeopplæring i skolen og svømmeidrett.

2) Et mindre folkebad med fokus på svømmeopplæring i skolen, idrett og folkehelse.

Mandag hadde de politiske partiene i Haugesund gruppemøter der et nytt svømmeanlegg ble diskutert. En spørrerunde blant flere av gruppelederne viser at det er størst stemning for å bygge et mindre folkebad.

Det ble også resultatet etter formannskapsbehandlingen. Der fikk rådmannen klarsignal til å gå videre med sine anbefalinger, et lite folkebad eller et mindre anlegg som ivaretar idretten og svømmeopplæringen.

Endelig plassering av byens nye svømmeanlegg er ikke en del av rådmannens beslutning denne gangen, men Høyre fikk gjennomslag for at den nordre delen av stadiontomten mot Djupaskarsveien blir en del av de fremtidige vurderingene som en del av Flotmyralternativet. 

I fremlegget fra rådmannen er Grytå i Haugesund sentrum blitt tatt ut som den tredje aktuelle plasseringen fordi rådmannen mener den ikke er godt nok egnet. Arbeiderpartiet ønsket å ta med Grytå i den videre prosessen, men klarte ikke å få med seg de andre partiene på det.