Stor velgeroppslutning på Haugalandet – Hnytt

Siste:

Stor velgeroppslutning på Haugalandet

Høy valgdeltakelse kan ha avgjort valget.

STORTINGSVALGET: Partiene har de siste ukene jobbet intenst for å vinne velgernes gunst. Arbeidet med å få folk til å benytte seg av stemmeretten har nødvendigvis ikke gitt det ønskede politiske resultat for enkelte, men har ført til at folk har benyttet seg av stemmeretten.

Totalt ble det avgitt 22796 stemmer av totalt 30119 i Karmøy kommune. Det gir en valgoppslutning på 76,4 prosent.

Også i Haugesund støttet folk opp om valget. Her avga 19440 personer sin stemme, av et stemmemantall på 25916. Det gir en oppslutning på 75,9 prosent,

Ser man bort i fra mikrokommunene Utsira og Bokn var valgdeltagelsen på Haugalandet og i Sunnhordland høyest i Fitjar. Her valgte 8 2,3prosent av de stemmeberettigede å avgi sin stemme. Etterfulgt av Tysvær der 81,1 prosent av de stemmeberettigede avga stemme ved årets Stortingsvalg.

Snittet for Rogaland var i år 77,9 prosent, rimelig nært landsgjennomsnittet på 77,6 prosent.

Slik var oppslutningen på Haugalandet:

Haugesund – 19440 opptalte av 25916 – 75,9 prosent

Karmøy – 22796 opptalte av 30119 – 76,4 prosent

Tysvær –  6112 opptalt av 7618 – 81,1 prosent

Vindafjord – 4658 opptalt av 5937 – 78,8 prosent

Bømlo – 6608 opptalt av 8259 – 80,2 prosent

Stord – 10379 opptalt av 13295 – 79,1 prosent

Fitjar – 1831 opptalt av 2239 – 82,3 prosent

Utsira – 126 opptalte av 146 – 93,2 prosent

Bokn – 493 opptalt av 623 – 83 prosent