Det beste valget for Vestlandet – Hnytt

Siste:

Foto: hninfo.no
Foto: hninfo.no

Det beste valget for Vestlandet

Valgresultatet er bra for Vestlandet og bra for kvinnene. Slik oppsummerer Egil Severeide stortingsvalget med regionsbrillene på.

Stortingsrepresentanter fra Haugalandet 2013-2017:

Hege Haukeland Liadal (Ap)

Helge Thorheim (FrP)

Bente Thorsen (FrP)

Geir Toskedal (KrF)

Arve Kambe (H)

Sveinung Stensland (H) 

Stortingsrepresentanter fra Haugalandet 2017-2021:

Hege Haukeland Liadal (Ap)

Terje Halleland (FrP)

Sveinung Stensland (H) 

Aase Simonsen (H) første vara, rykker eventuelt opp

STORTINGSVALGET: Haugalandet mister etter alle solemerker to av seks representanter på Rogalandsbenken. Dersom Aase Simonsen kommer inn som fast vara får Høyre to representanter, mens Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet får en hver. Det vil ikke administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening kalle en nedtur.

  Jo da, hvis vi tenker antall er det jo et svakere resultat, men husk at ved siste valg ble resultatet  historisk høyt. Vi har aldri hatt enn slik representasjon fra nordfylket før. Men selv om vi ikke fikk det samme antallet nå, så er de som har kommet inn kapable til å ta vare på regionens behov på en god måte.

Gode folk

Partitilhørighet blir ikke viktig når en ser valgresultatet fra regionens ståsted. Ei heller fylkesgrensa.

– Sunnhordlands Liv Kari  Eskeland (H) og Magne Rommetveit (Ap) er begge politikere som biter godt i fra seg, fastslår Severeide.

Han er imidlertid klar på at han kommer til å savne KrFs Geir Toskedal.

– Jeg synes det er trist at Geir Toskedal ikke kommer inn, han har gjort en særdeles god jobb for regionen. Når det er sagt, er jeg veldig glad for at Terje Halleland (FrP) kommer inn. Han har gjort en formidabel jobb når det gjelder flyplassen og samferdsel, så det var en viktig mann for regionen å få inn.

Severeide regner også med at Aase Simonsen kommer inn og styrker regionens sak.

– Ja, jeg tror nok hun kommer inn. Og det blir bra, hun sitter på mye god politisk erfaring både fra fylket og tiden som ordfører på Karmøy. Totalt sett er alle representantene gode folk som vil gjøre  jobben for oss der inne. Uansett politisk farge er dette valget etter mitt skjønn det beste for Vestlandet.

Vestlandet og kvinnene

Hovedobservasjonen til Severeide er at vi har fått et historisk kvinnevalg, som attpåtil er bra for Vestlandet. Kvinnerepresentasjonen i perioden 2013-2017 var på 39,6 prosent, nå passerer den 40.

– Vi har aldri før hatt større kvinnerepresentasjon på tinget, og det er ganske interessant. Det er ikke mange land som kan vise til slike tall.

At sjefen sjøl både er kvinne og vestlending er også noe regionens mann finner interessant.

– Jeg tror at det å ha en regjering der statssjefen er fra Vestlandet, og der mange sentrale statsråder er og kommer til å bli fra Vestlandet vil gjøre det lettere for å oss å få gjennomslag for standpunkter som berører denne regionen.